Paarden zijn vluchtdieren.

Joke Timmermans praat met paarden

Diest - Manege Sneyers organiseerde een workshop over praten met paarden. Tweemaal tien mensen luisterden naar de inspirerende ideeën van Joke Timmermans.

Manege Sneyers in Schaffen organiseert regelmatig een paardenclinic met een afwijkende invalshoek. Vorig weekend hadden ze Joke Timmermans uitgenodigd. Joke studeerde ooit communicatiewetenschappen. Die studie vulde ze op een eigenzinnige manier in door zich op de communicatie tussen mens en paard te richten. Tijdens de clinic bij Sneyers toonde ze dat dit tot confronterende vaststellingen kan leiden. De nabijheid van een krachtig dier zoals een paard doet de mens nadenken over zichzelf en zijn gedrag. Joke gaf twee clinics met telkens tien deelnemers. Die stonden aanvankelijk wat aarzelend in het gebeuren. Zelf paard spelen vraagt immers een klik in de geest. Als je die eenmaal gezet hebt leer je echter een heleboel over je eigen persoonlijkheid en hoe dat je omgeving beïnvloedt.

Wij gingen Joke thuis interviewen en vonden haar in de wei tussen een enthousiaste Andalousische schimmel en een fiere Fries.

Wat wil je eigenlijk bereiken met je clinics?

Ik wil vooral begrip voor de leefwereld van paarden creëren. Mensen projecteren hun wereldbeeld op dat van het paard maar dat klopt niet. Paarden worden bijvoorbeeld veel in een stal gezet. Een paard is echter een dier met het instinct van een vluchter. Dieren die in een stal staan kunnen die reflex niet benutten en daar krijgen ze stress van. Het is veel beter om een paard buiten te zetten in de wei.

Veel mensen zijn bang voor paarden. Jij gebruikt ze om mensen te confronteren met zichzelf?

Paarden zijn kuddedieren. Ze hebben een natuurlijke reflex om samen te werken maar ze hanteren daar strikte rolmodellen bij. Dat veronderstelt authenticiteit. Een paard herkent onmiddellijk onecht gedrag en het is daar bijzonder gevoelig voor. Het zijn prooidieren en ze beschouwen mensen als roofdieren. Het is van groot belang dat je rustig, zacht en geduldig met je paard werkt. Je moet ook permanent op je houding letten. Jij loopt als het ware voorop in de kudde. Jouw houding bepaalt wat het paard achter je zal doen. Daardoor leer je je eigen gedrag beter kennen en sturen.

Waarom doe je dit eigenlijk?

Mijn bedoeling is om mens en paard dichter bij mekaar te brengen. Dat kan alleen op basis van vertrouwen. Soms zie je mensen geweld gebruik om paarden te dwingen bepaalde zaken te doen. Op korte termijn kan dat lukken. Op lange termijn zal dat nefast uitdraaien.

Wat loopt er nog meer verkeerd met de verzorging van paarden?

Mensen gaan ervan uit dat een paard dat wandelt moet beslagen worden. Veel paarden krijgen echter problemen doordat ze hoefijzers dragen. Een paardenhoef verslijt niet zo snel. Zeker niet op de zachte ondergrond waarop wij onze paarden laten lopen.
Hetzelfde geldt voor het rijden met een bit. Men gaat ervan uit dat je niet anders kan. Ik ben zeker niet tegen het rijden met een bit. Alles hangt er echter van af hoe je dat doet. Maar je kan elk paard ook perfect bitloos rijden. De basisopleiding die je het paard aanbiedt bepaalt alles. Als je het paard correcte reflexen en attitudes aanleert ga je weinig problemen hebben.

 

 


 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio