Diestenaren massaal aanwezig op informatievergadering

Diest legt mobiliteitsplan uit aan bevolking

Diest legt mobiliteitsplan uit aan bevolking

Foto: ©hns

Diest - Het stadsbestuur legde het mobiliteitsplan en het nieuwe parkeerbeleid uit aan de inwoners van de stad. De raadszaal van het stadhuis was te klein voor de aanwezigen. Die stelden ook zeer pertinente vragen.

Er was heel veel belangstelling voor de informatievergadering over het mobiliteitsplan van de stad Diest op donderdagavond. Burgemeester Jan Laurys (DDS) startte de vergadering met een uiteenzetting over de procedure die gevolgd wordt. Het openbaar onderzoek start op 1 april op en loopt tot 2 mei. Alle Diestenaren kunnen in die periode schriftelijk bezwaren formuleren. Die zullen ook allemaal schriftelijk beantwoord worden.
Daarna krijgen de inwoners nog de kans om mondeling vragen te stellen en opmerkingen te formuleren. Het plan moet dan voor bespreking naar de gemeenteraad. Het is de bedoeling om fase 1 van het plan op 4 juli 2011 te laten ingaan.

Schepen van Mobiliteit Flor Koninckx (sp.a) ging in detail in op de gevolgen die het plan heeft voor de verkeersstroom in het centrum. Hij legde ook het nieuwe parkeerbeleid uit. Daarna konden de aanwezigen vragen stellen.

De belangrijkste opmerkingen

Overdreven snelheid blijkt een probleem te zijn in de Valleilaan. Het verkeerscirculatieplan voorziet enkel snelheidsremmers in de Michel Theysstraat en op de Grote Markt. Flor Koninckx beloofde het schepencollege te bevragen om op meerdere plaatsen snelheidsremmers te voorzien.

Een bewoner vroeg meer aandacht voor het fietsverkeer. Dat komt te weinig aan bod in het plan. De schepen verduidelijkt dat fietsers in straten met éénrichtingsverkeer in beide richtingen kunnen blijven rijden.

In de Michel Theysstraat realiseert men éénrichtingsverkeer naar het centrum toe. Aan de centrumzijde van de rijbaan komt een woonerf. Wagens kunnen zowel aan de kant van de rijbaan als in de woonerfzone tegen de middenberm parkeren. De opmerking dat dwarsparkeren misschien beter zou zijn deed schepen Koninckx besluiten dat de straat op termijn toch integraal zal heringericht worden. Op dat moment kan dwarsparkeren overwogen worden.

Op de Grote Markt worden de rijstroken versmald. Dat geeft de kans om de terrassen te verbreden. De vrees dat het lossen en laden van vrachtwagens het verkeer zou blokkeren blijkt ongegrond. Dat kan namelijk gebeuren op de vrije voetgangerszone. Vrachtwagens mogen die tijdelijk gebruiken.

De Egide Alenuslaan en de Paenhuysstraat zijn afgesloten van het centrum. Een dame merkte op dat ze het centrum moet verlaten om het ziekenhuis te kunnen bereiken. De schepen overweegt om het plan voor deze straten inderdaad te herzien. Verder is de Alenuslaan ingekleurd als commerciële zone terwijl daar geen handelszaken zijn. Men overweegt een aanpassing van dat statuut.

Het principe van de vier lussen loopt fout voor de lus die aan het zwembad uitkomt. Mensen die richting Schaffen willen moeten daar rechts afslaan en worden zo opnieuw de lus ingestuurd. De stad bekijkt hoe men de ring kan aanpassen om links afslaan mogelijk te maken.

Middenstandsraad kritisch

Vanuit de middenstandsraad kwamen een paar scherpe opmerkingen. Voorzitter Herman Smets stelt dat de realisatie van de centrumparking cruciaal is voor het slagen van het verkeersplan. Ook op de ring moeten een aantal aanpassingen uitgevoerd worden. Het lijkt dus logisch om eerst die werken te doen en pas daarna het verkeerscirculatieplan uit te voeren. De voorzitter had ook bedenkingen bij de bewering dat parkeren in Diest goedkoop is. De stad raamt de meerinkomsten van de parkeerretributie op 200.000 euro. Dat is tegenstrijdig met een goedkoop parkeerbeleid volgens Smets.

Problematische zones

Een inwoner vreest dat het verkeer van het nieuwe wooncomplex op de vroegere Shoe-Post site allemaal via de Schaffensestraat zal passeren. Flor Koninckx beaamt dat dit een bekommernis is. De Dienst Wegen en Verkeer weigert echter een directe ontsluiting van de site via de ring. Diest zal diervoor blijven aandringen.

Drie van de vier lussen lopen via een scholenzone. Volgens de schepen zijn er twee mogelijkheden om de schoolomgevingen te beveiligen: verkeersremmers en extra controles.

Professionele communicatie

Burgemeester Laurys benadrukte aan het einde van de vergadering nog dat de uitvoering van het plan begeleid zal worden door een professioneel communicatiebureau. Ook voor het aangepaste parkeerbeleid zal concessiehouder Vinci beroep doen op datzelfde bureau.
 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio