Toen Orpha op 14 januari 1911 in Zandbergen het levenslicht zag, was zij de achtste telg van het gezin. De jongste bleef ze niet want er werden na haar nog twee kinderen in het gezin geboren, wat het totaal op tien bracht. Op 13-jarige leeftijd vertrok ze naar Brussel om er bij één van haar zussen in te trekken. Ze vond er werk in een hotel waar ze 20 Belgische franken verdiende, eten en drinken inbegrepen. Tussen de mensen zijn, heeft haar nooit losgelaten. Zo baatte ze later een café uit aan het Klein Kasteeltje dat toen dienst deed als kazerne waar dienstplichtigen een eerste onderzoek ondergingen. Heel wat soldaten in spe kwamen zich bij haar moed indrinken.

Op 21-jarige leeftijd trouwde Orpha. Ze heeft een zoon René, een kleindochter Corinne, een achterkleinzoon Ferasse en recent kwam daar de achter achterkleinzoon Loe bij. Na de pensionering van haar man, ging ze in Denderwindeke wonen. Sinds 22 oktober 2010 verblijft ze in woonzorgcentrum Klateringen op de afdeling ‘De Zwaan’ (eerste verdiep). Daar kent men haar als een plezante en actieve bewoonster (Orpha zingt graag), een levensgenieter en sociaal ingesteld. Ze vindt zichzelf half Brusselse en half Winnikse. 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio