Aarschot wil sport- en recreatiedomein uitbouwen

Stad koopt de Laaksite

Aarschot - De stad Aarschot heeft de Laaksite gekocht. Bedoeling is om er een indoor en outdoor sportcomplex neer te zetten, geschikt voor meerdere sporten.

De Laaksite ligt ten noorden van Aarschot-centrum aansluitend op een concentratie van scholen. Ze wordt begrensd door de spoorweg van Leuven naar Herentals, de Herseltsesteenweg en de Grote Laakweg waar zich aan de andere zijde van de weg de rivier de Laak bevindt.

Met het oog op de invulling van de Laaksite als recreatiegebied stelde de stad Aarschot in 2008 IDEA Consult aan om te peilen aan welke recreatievormen er nood is in onze stad. Dit onderzoek resulteerde in het rapport “Sport- en toeristisch-recreatief profiel stad Aarschot”.

Naast de aankoop van de gronden en de behoeftenanalyse is er ook op planologisch vlak niet stilgezeten. Zo nam de provincie Vlaams-Brabant het studiebureau Sum onder de arm om het kleinstedelijk gebied Aarschot af te bakenen en het milieueffectenrapport (MER) op te maken. Het MER-dossier zal eind juli 2009 inhoudelijk afgerond zijn en naar verwachting zal de MER-cel in het najaar een openbaar onderzoek voeren over de milieueffecten. Elke burger zal dit onderzoek kunnen inkijken. Verder heeft de provincie zich geëngageerd om het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) op te maken, waarvan het voorontwerp begin 2010 klaar zal zijn. Na goedkeuring van het RUP kan het stadsbestuur beginnen met de realisatie ervan.

Met de aankoop van de Laaksite staat de stad Aarschot een stap dichterbij een betere positionering op het vlak van sport, toerisme en recreatie. Als schepen van sport is Christel Verlinden dan ook zeer blij met deze stap vooruit. Door te investeren in sport- en toeristisch-recreatieve faciliteiten zullen wij onze stad aantrekkelijker maken om er te komen wonen en om in te investeren, en een meerwaarde kunnen bieden aan de inwoners.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio