Nieuwe vondsten dankzij aanleg rioleringen op Possozplein

Archeologen leggen Het Schild van Bourgondië bloot

© idh

© idh

© idh

© idh

© idh

© idh

1 / 6
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

Naar aanleiding van de rioleringswerken op het Possozplein ontdekten archeologen de resten van Het Schild van Bourgondië, een oude afspanning achter het stadhuis. Het is naast geschreven bronnen het eerste tastbaar bewijs van deze afspanning.

ingrid

De stad Halle laat momenteel op het Possozplein een nieuwe riolering aanleggen en een groot bufferbekken ter hoogte van cultuurcentrum 't Vondel om wateroverlast te voorkomen. Naar aanleiding van die werken krijgen archeologen de tijd om de bodem te onderzoeken naar sporen die een nieuw licht kunnen werpen op de bouwgeschiedenis van de oude stadskern.

En die zoektocht blijkt vruchten af te werken. Twee weken geleden werden reeds sporen van bebouwing ontdekt ter hoogte van 't Vondel uit de 17de of 18de eeuw. Deze week werden opnieuw interessante relicten uit een ver verleden bovengehaald. Deze keer gaat het om oude muren en funderingen van 'Het Schild van Bourgondië', een afspanning die vroeger achter het oud stadhuis was aangebouwd en liep van aan de hoek van de Basiliekstraat en het Possozplein tot aan de Vuurkruisenstraat waar vroeger de Zenne liep. Deze afspanning dateert uit de zeventiende eeuw, van na de bouw van het historisch stadhuis die in 1616 werd beëindigd. In dit gebouw vonden reizigers en bedevaarders onderdak. Mogelijk zijn er ook nog sporen van een oudere bebouwing terug te vinden in de archeologische sleuven uit de zestiende eeuw, van voor de grote brand in 1595 die het toenmalig stadhuis in de as legde. Dit moet verder onderzoek nog duidelijk maken. Van Het Schild van Bourgondië zijn er geen tekeningen of schetsen overgebleven maar kent men het pand wel uit geschreven bronnen.

Dat het Possozplein heel wat geheimen zou prijs geven bij archeologisch onderzoek stond op voorhand zo goed als vast. Dit plein was vroeger volgebouwd en werd pas een plein nadat de vroegere stadshallen en het Sollembeemd werden afgebroken. Achter het huidig historisch stadhuis bevond zich een klein binnenplein waarrond de korenhallen, de lakenhallen en het vleeshuis waren gebouwd, en het herontdekte hotel Het Schild van Bourgondië. Toen de traditionele ambachten hun belang verloren door een groeiende industrialisering in de 19de eeuw werden deze stadshallen in 1860 afgebroken. In de jaren zestig van vorig eeuw werd ook de Zenne die op de plaats vand e huidige Vuurkruisenstraat liep onder de grond gestopt.

De archeologen meten momenteel alle vondsten op en fotograferen alles tot in detail om er daarna een volledig verslag over te maken. Binnenkort worden de gevonden resten opnieuw dichtgegooid om de voorzien riolering hier te kunnen aanleggen.

Aangeboden door onze partners

Video

Keuze van de redactie

Vastgoed

Jobs in de regio

Bekijk alle jobs