Gooik geeft aanzet voor fietsweg van Oetingen naar Leerbeek

Aanleg fietspad aan Koornmolen start in maart

Aanleg fietspad aan Koornmolen start in maart

Foto: idh

Gooik - Van in 2007 gingen er in Gooik al stemmen op om langs de Wolvenstraat en de Processiestraat tussen de Strijlandstraat en de Ninoofsesteenweg in het Gooikse gehucht Strijland een fietspad aan te leggen. De aanleg kan in maart eindelijk starten.

"We zijn eindelijk zover: binnenkort duiden we de aannemer aan die over een lengte van anderhalve kilometer tussen de Strijlandstraat en de Ninoofsesteenweg langs de gemeenteloods en de sporthal Koornmolen een vrijliggend fietspad kan aanleggen", glimlacht schepen van openbare werken Herman Anthoons (CD&V). "Dat fietspad is echt meer dan nodig. Per week worden op deze landelijke weg zo'n 9.000 voertuigen geteld. Dat zijn er zo'n 1.200 per dag. Vooral de sporthal, de dorpsschool en de nieuwe atletiekpiste brengen heel wat volk langs de Processiestraat en de Wolvenstraat. De laatste jaren hebben we daar al paaltjes gezet om de snelheid af te remmen maar voor fietsers is het zeker geen aangename situatie vandaag".

De plannen voorzien naast de rij van drie meter breed een betonnen fietspad van twee meter breed en nog een meter vrije strook er naast. Het fietspad wordt afgescheiden van de weg met een haagje of groen omwille van de veiligheid. Het fietspad komt langs de rechter kant van de weg als men van Strijland richting Ninoofsesteenweg rijdt. Om het regenwater af te voeren worden er langs de Wolvenstraat en de Processiestraat ook grachten voorzien. Van de werken wordt meteen ook gebruikt gemaakt om de woningen in beide straten aan te sluiten op het gescheiden rioleringssysteem dat eerder al werd aangelegd.

"Om dit fietspad mogelijk te maken, hebben we gronden moeten innemen, voornamelijk landbouwgrond. Die grondinnames zijn rond, behalve voor een klein stukje waar de eigenaar niet wensen te verkopen. Ter hoogte van de gemeenteloods wordt de weg een beetje verschoven zodat hier wel wat parkeerplaatsen zullen sneuvelen", aldus Hermen Anthoons.

De kostprijs wordt geraamd op 800.000 euro, te betalen door Infrax en de gemeente. Het fietspad zelf betaalt de gemeente uit eigen zak omdat het voor dit project geen provinciale en gewestelijke subsidies kreeg. De Wolvenstraat end e Processiestraat waren volgens de auditcommissie te landelijk maar omwille van het drukke verkeer heeft de gemeente Gooik toch beslist met het fietspad verder te doen.

"In maart zal de aannemer al starten met het aanpassen van de nutsleidingen zodat de echte aanleg van het fietspad vanaf april kan gebeuren. Normaal gezien moeten de werken al tegen de zomer achter de rug zijn", aldus Herman Anthoons. Binnenkort volgt nog een infomoment voor de buurtbewoners.

Ondertussen keurde de gemeenteraad ook de ruil goed van een stukje Wolvenstraat achter de garage Cammaert. Cammaert wordt eigenaar van de bestaande straat en legt een nieuwe weg aan voor zachte weggebruikers tussen de Ninoofsesteenweg en de Wolvenstraat die uitkomt aan het kruispunt met de Zwartschaapstraat.

"Op die manier geven we de aanzet van een echte fietsweg die dwars door Gooik zal lopen van Oetingen langs de Paddenbroek tot Leerbeek met mogelijke aftakkingen onderweg naar de verschillende dorpskernen. Deze veilige fietsweg, weg van alle verkeer, willen we aanleggen op de oude trambedding", aldus burgemeester Michel Doomst

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio