Buren starten petitie tegen verhuizing van motorcross

Motorcross krijgt weer tegenwind

Motorcross krijgt weer tegenwind

Foto: idh

Gooik - Een dertigtal buurtbewoners van de nieuwe site op de Kesterheide waar de motorcross van Kester zal georganiseerd worden, is een petitie gestart. Ze willen dat AMC De Toekomst uit Dworp een nieuwe locatie zoekt voor zijn jaarlijkse motorcross.

Jarenlang organiseerde AMC De Toekomst een keer per jaar zijn motorcrosswedstrijden op de Kesterheide in Kester. Toen de eigenaar een deel van het motorcrossterrein verkocht aan Natuurpunt kreeg de organiserende club AMC De Toekomst Dworp nog vier jaar de tijd om een nieuwe site te zoeken. Het bestuur van de club zocht en vond een nieuw terrein op de hoek van de Berghomstraat en de Daalstraat in Kester, op amper 300 meter van de oude omloop. De nieuwe locatie is een weide van ongeveer 7 ha. De motorclub kondigde onlangs nog aan dat daar op 18 september één van de vier wedstrijden georganiseerd zal worden van het Belgisch kampioenschap motorcross inters.

Maar dat zien een aantal buurtbewoners liever niet gebeuren. "We zijn nooit betrokken geweest bij de keuze van deze nieuwe locatie. De verhuizing van de Kesterheide naar de Daal is ons opgedrongen. Wij vragen ons af of AMC Dworp voldoende inspanningen heeft geleverd om zijn hobby in hun thuishaven Dworp te beoefenen", stellen de ondertekenaars van de petitie. Ze vragen dat AMC De Toekomst uitkijkt naar een andere locatie en stuurden hun petitie naar de club maar ook naar het Gooikse gemeentebestuur en de milieuraad.

De buurtbewoners vinden het behoud van rust en natuur op de Kesterheide een prioriteit en een verworven recht. "Dat staat haaks op een evenement als de motorcross; We zouden liever hebben dat Kester zich profileert als stiltegebied en op het terugdringen van de CO2-uitstoot", aldus de bewoners.

Burgemeester Michel Doomst reageert duidelijk.; "We hebben naast het terrein aan de Daal ook vijf andere locaties onderzocht, in Kester en er buiten. Het weerhouden terrein was het meest geschikte. Het gaat bovendien maar om een dag per jaar. Er is geen sprake van dat er hier een permanent motorcrossterrein zou komen", aldus burgemeester Michel Doomst. "Natuurlijk hadden wij als gemeentebestuur het liefst gezien dat de motorcross was kunnen blijven waar ze was op de Kesterheide. Wij en AMC De Toekomst hebben niet gevraagd dat de cross zou verhuizen. Er wordt in Kester al 50 jaar motorcross georganiseerd en dat sportief gebeuren heeft in Kester ook een draagvlak. Net daarom heeft de gemeente mee uitgegekeken samen met AMC De Toekomst naar alternatieven. Als gemeente staan we mee achter het gekozen alternatief. We moeten hiervoor een vergunning afleveren maar dat zal normaal gezien geen probleem zijn want we hebbend e locatie mee gekozen. We vinden dat de sport een keer per jaar ook zijn rechten heeft".

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio