Halle en PajoPower lanceren pilootproject

Adopteer eens een verlichtingspaal

Adopteer eens een verlichtingspaal

Foto: idh

Halle - Halle gaat in zee met de coöperatieve PajoPower om samen het installeren van duurzame LED-verlichting langs vijf invalswegen te financieren. Burgers kunnen een verlichtingspaal adopteren en aandelen kopen. Ze krijgen een stuk interest terug.

De stad Halle is van plan om dit najaar de openbare verlichting langs de Bergensesteenweg, de Lenniksesteenweg, de Edingensesteenweg, de Ninoofsesteenweg en de Nijvelsesteenweg een stuk energievriendelijker te maken. De gewone lampen, die toch aan vervanging toe waren, worden vervangen door LED-lampen. "Dit moet de stad een jaarlijkse besparing van 69.000 euro opleveren op de energiefactuur", vertelt schepen van financiën Dieuwertje Poté (CD&V). "Anderzijds moet de stad wel 225.000 euro investeren in de nieuwe LED-lampen. Om te financieren kozen we voor een alternatieve financiering. We gaan in zee met de coöperatieve PajoPower die ons de 225.000 euro ter beschikking wil stellen. Halle betaalt deze som op zeven jaar terug, samen met de interesten. "

PajoPower werd opgericht in 2014 en is een onafhankelijke vereniging van burgers die als vrijwilligers willen samenwerken aan duurzame projecten voor de gemeenschap. Zo geeft PajoPower inmiddels energiebesparingsadvies en organiseert inmiddels al samenaankopen van beglazing, isolatie, zonnepanelen en zo meer. "Nu gaan we opnieuw een stap verder. We gaan mee als coöperatieve de LED-verlichting van Halle financieren en dat is een primeur voor Vlaanderen", aldus Patrick Swyngedouw van PajoPower.

"Concreet zoeken we 950 gezinnen die als het ware een verlichtingspaal willen adopteren. We verkopen aandelen van 250 euro per stuk aan burgers die geïnteresseerd zijn. Een zelfde gezin kan maximaal 20 aandelen kopen en dus voor maximaal 5.000 euro investeren. De aandeelhouders krijgen elk jaar interest uitgekeerd. Samen kiezen de aandeelhouders om een deel van de interest opnieuw in een sociaal maatschappelijk project te investeren. Hoe hoog de interest zal zijn, is nog niet duidelijk maar in elk geval zal de investering meer opbrengen dan vandaag op een gewone bankrekening", aldus PajoPower.

De verkoop van de aandelen start eind september. PajoPower lanceert een bekandmakingscampagne via Facebook, via hun website en op tal van infomomenten. "We denken dat we die 950 gezinnen wel gaan vinden. Heel wat andere coöperaties volgen ons project overigens op de voet. De kans is zeer groot dat dit systeem later ook in andere gemeenten zal worden toegepast", aldus Patrick Swyngedouw.

"Voor de stad Halle is dit niet alleen een financieel gunstig bestalingssysteem. Omdat er over gepraat wordt, mag men zeker ook het sensibiliseringseffect niet onderschatten om te kiezen voor duurzame energie. Het zal in Halle een dialoog op gang brengen rond energiezuinige alternatieven", aldus schepen van milieu Peggy Massien (SP.A). "De burgers worden bovendien direct betrokken in nieuwe initiatieven die ze met de opbrengst zelf kunnen steunen".

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio