Vanaf november is 3D-loket actief

Politie opent vernieuwde wijkpost Zuun

Sint-Pieters-Leeuw - Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw en de politiezone Zennevallei openden gisteren de gerenoveerde wijkpost in de Generaal lemanstraat in Zuun. Bijzonder is dat hier vanaf november een 3D-loket wordt ingezet.

De vernieuwde wijkpost staat bij de meeste Leeuwenaren nog steeds bekend als de voormalige rijkswachtkazerne. Die kreeg nu een grondige facelift om wijkagenten en gemeenschapswachten onderdak te geven en er meteen ook een politie-onthaal dichter bij de mensen dan hoofdcommissariaat Brabantpoort op de Pepingensesteenweg te organiseren.

"Na de fusie tussen politie en Rijkswacht in 2001 werd het gebouw overgedragen aan de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. Het gebouw bleef een politiepost tot eind 2013. Toen verhuisde de lokale politie naar het gerenoveerde politiegebouw Brabantpoort aan de Pepingensesteenweg", doet burgemeester Luc Deconinck het verhaal. "Alhoewel eerst gedacht werd het gebouw te verkopen, keerde het huidige gemeentebestuur op die beslissing terug en besliste het gebouw grondig te vernieuwen om er de wijkwerking in onder te brengen."

"Het gebouw is daarvoor uitstekend gelegen in Zuun, in de onmiddellijke omgeving van de Bergensesteenweg, centraal voor de drie drukst bevolkte wijken Zuun, Negenmanneke en Ruisbroek. Het is bovendien vlot bereikbaar voor bezoekers. Het gebouw zal naast de wijkwerking van de politiezone Zennevallei die op dit ogenblik zeven wijkinspecteurs en een teamcoach telt, ook de gemeentelijk dienst gemeenschapswachten huisvesten. Momenteel hebben we in Sint-Pieters-Leeuw drie gemeenschapswachten maar dat worden er binnenkort vier. Ook het aantal wijkagenten willen we van zeven op negen brengen"., aldus de burgemeester .
Om het gebouw opnieuw functioneel te maken werd 500.000 euro in de begroting uitgetrokken voor een grondige renovatie- en de nodige aanpassingswerken. Binnenkort moeten wel nog omgevingswerken gebeuren.

Opvallend is de nieuwe wijkpost Zuun is de aanwezigheid van een 3D-loket. "Hierdoor kan de burger op een professionele manier worden onthaald door een agent die zich op afstand bevindt in het hoofdcommissariaat Brabantpoort. Door de drie dimensionale technologie heeft de burger het gevole dat de agent werkelijk ter plaatse aanwezig is, wat het gesprek zeer natuurlijk maakt. Ook documenten kunnen ter plaatse ingescand of afgedrukt worden. De politie Zennevallei is hiermee een pionier in België. Het is de bedoeling dit digitaal systeem in de toekomst verder uit tebouwen naar het politiegebouw in de Fabriekstraat in Halle waar de nachtpermanentie verzorgd wordt, en naar het domein Rondenbos in Beersel", aldus zonechef Mark Crispel.

"Wie van het digitaal loket gebruik wil maken, kan vooraf een afspraak maken via telefoon en binnenkort via de webiste van de politiezone. Het voordeel is dat men zich een verdere verplaatsing naar de Brabantpoort kan besparen en toch persoonlijk een klacht of melding kan doen zoals men dat ook anders zou kunnen. Het systeem is vanaf november operationeel en is een pilootproject voor Vlaanderen."

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio