FOTO. KTA opende nieuwe campus

© idh

© idh

© idh

© idh

© idh

© idh

© idh

© idh

© idh

© idh

© idh

© idh

© idh

© idh

© idh

© idh

© idh

1 / 17
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

Het KTA van Halle opende vrijdagavond officieel zijn nieuwe campus aan de Kluisstraat in de Sint-Rochuswijk. Zaterdag zette de school de deuren open voor het grote publiek. Ondertussen schiet ook de bouw van een nieuwe sporthal goed op.

Ingrid Depraetere

In het nieuwe gebouw langs de Kluisstraat werden op een oppervlakte van 4.400 m² nieuwe klaslokalen voor algemene vakken maar ook vaklokalen, kantoren voor de schooladministratie, een refter en een open leercentrum gebouwd. Hier kunnen leerlingen begeleid zelfstandig komen studeren, zaken opzoeken en leren leren. De nieuwbouw sluit aan op andere praktijkgebouwen die enkele jaren geleden in een eerste fase werden gebouwd. De nieuwe campus werd al na de paasvakantie vorig schooljaar in gebruik genomen maar toch duurde het nog tot vorige week tot een lijstje met zo'n 500 nog af werken punten helemaal werd afgewerkt. Net op tijd voor de officiële opening vrijdagavond in het bijzijn van onder meer Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het Gemeenschapsonderwijs, het stadsbestuur, collega's uit andere scholen en leerkrachten.

"Dat er een nieuw schoolgebouw moest komen om de kwaliteit van ons onderwijs te kunnen blijven garanderen, was wel duidelijk. Onze leerlingen volgden nog altijd les in prefab-paviljoenen die in 1960 'voorlopig' werden neergezet op de campus aan de overzijde van de Broekborre. Het hoeft geen betoog dat die paviljoenen na vijftig jaar volledig afgeleefd waren", doet directeur Maggy Vankeerberghen het verhaal. "In 2006 werden de eerste plannen gesmeed voor een nieuwbouw. In 2010 won architect Stephane Beel met zijn ontwerp de uitgeschreven wedstrijd. in februari 2015 werd uiteindelijk de eerste steen gelegd. De weg was lang maar dat loonde zeker de moeite. Vandaag huist het KTA in moderne en comfortabele lokalen met veel natuurlijk licht, met alle moderne didactisch materiaal en een campus die volledig kan afgesloten worden maar anderzijds toch een open gevoel geeft met zicht op de stad."

Het KTA Pro technica, dat vanaf nu officieel GO Technisch Atheneum Halle heet, krijgt er vanaf 1 september een nieuwe uitdaging bij. Het KTA werd uitgekozen om mee een pioniersrol te vervullen in duaal leren. Bij duaal leren krijgen leerlingen in de richting Elektromechanische Technieken deels les op school en deels op de werkvloer in een bedrijf. Het KTA heeft reeds heel wat ervaring met werkplekleren in de richting autotechnieken bij Audi en BMW zodat de school hier helemaal voor open staat.

Ondertussen werden alle oude paviljoenen aan de overkant van de straat op de oude campus afgebroken. Een moderne sporthal groeit hier stilaan naar zijn eindfase. De sporthal moet tegen de zomervakantie klaar zijn zodat ze in september in gebruik kan genomen worden. Bijzonder is dat de sporthal gedeeld zal worden met de stad Halle die na de schooluren, in het weekeinde en tijdens schoolvakanties er ook gebruik van kan maken. Met de sportclubs wordt een regeling uitgewerkt. De stad staat mee in voor het onderhoud, kleine herstellingen, de coördinatie van de bezetting en levert een zaalwachter. "Zo wordt de sportinfrastructuur optimaal gebruikt en worden de kosten gespreid. Het zou zonde zijn om de sporthal buiten de schooluren ongebruikt te laten terwijl er in Halle zoveel nood is aan sportruimte", aldus Maggy Vankeerberghen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus