Heropgestarte Sint-Rochusfeesten werden succes

Halle - Na twee jaar zonder Braderiefeesten, startten de verenigde handelaars van Halle afgelopen zaterdag deze traditionele feesten opnieuw op. Ze namen voor de organisatie de vzw Maspoe onder de arm die een programma in elkaar bokste met braderie vand e plaatselijke handelaars, rommelmarkt, kraampjes van halse verenigingen, optredens in samenwerking met Stadsradio Halle, kermis en uiteraard heel wat drank- en eetstandjes. De Sint-Rochusfeesten konden ondanks het wispelturige weer op heel wat belangstelling rekenen. Dit jaar werd voord e heropstart bewust gekozen voor een light-versie van het populaire wijkfeest. Mogelijk wordt dit de volgende jaren terug verder uitgebreid.
Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio