Kerkenbeleidsplan Pepingen goedgekeurd

Kerkenbeleidsplan Pepingen goedgekeurd

Foto: jab

Pepingen - De gemeenteraad heeft op 26 september het kerkenbeleidsplan voor Pepingen unaniem goedgekeurd.

“Dit plan is enerzijds een wettelijke verplichting opgelegd door de Vlaamse Regering als men wil beroep doen op Vlaamse subsidies voor restauratiedossiers. Pepingen heeft een drietal restauratiedossiers in voorbereiding. Anderzijds is het ook een noodzakelijke denkoefening in functie van het dalend aantal pastores en kerkgangers.” zegt burgemeester Luc Decrick.  “Het kerkenbeleidsplan kwam tot stand onder impuls van Raymond Ronsyn, voorzitter van het Centraal Kerkbestuur, en uiteraard een inbreng van de pastores, het bisdom en het gemeentebestuur.”  

Kernpunt van het plan is dat de Kerk van Pepingen op lange termijn als vieringskerk wordt weerhouden. In de andere kerken van de gemeente zal er minstens tot 2020 een beperkte liturgische activiteit mogelijk zijn.

“Intussen moet er gezocht worden naar nevenbestemmingen en eventueel zelfs herbestemmingen. Om dit proces te begeleiden zal een stuurgroep van een tiental personen opgericht worden met vertegenwoordigers van elke leefgemeenschap, de pastores, het bisdom en het gemeentebestuur.“De gemeente zal de cultuurraad vragen om met een afgevaardigde aan dit denkproces mee te werken. In 2020 moet een evaluatie van het kerkenbeleidsplan gebeuren. Het hoeft geen betoog dat realistische neven- of herstemmingen vinden een enorme opdracht zal worden.” aldus nog burgemeester Decrick.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio