Mong en de Courageusen tegen armoede

© jce

Mong en de Illustratie bracht samen met de Courageusen van Welzijnsschakel Ommekeer een pakkende evocatie rond 'Armoede (op den) buiten in het kader van de Werelddag van verzet tegen armoede.

joriscoppens

Er waren ook nog heel wat aanklachten te horen omtrent gebrek aan betaalbare woningen, openbaar vervoer, betaalbare sport en cultuur ondanks de inspanningen van het gemeentebestuur.Welzijnsschakel Ommekeer stelt dat het gemeentebestuur en het Sociaal Huis de opdracht hebben om armoede aan te pakken in onze gemeente. "De afgelopen jaren zijn er wel degelijk inspanningen gebeurd. Armoede is echter nog niet de wereld uit, er zijn nog steeds grote uitdagingen die we samen moeten aanpakken" klinkt het.

BETAALBAAR WONEN

Betaalbaar wonen is een groot probleem voor mensen in armoede. We moeten noodgedwongen huren op de te dure privémarkt. Een huurwoning vinden voor iemand met een laag inkomen is moeilijk, soms gaat driekwart van ons inkomen alleen al naar de huur. We staan vaak al jaren op een wachtlijst voor een sociale woning. Er moeten zoals beloofd tegen 2020 minimum 140 sociale huurwoningen bijgebouwd worden verdeeld over de verschillende dorpen in Erpe-Mere . De gemeente moet ook werk maken van meer sociale woningen via de nieuwe samenwerking met het sociaal verhuurkantoor ZO Vlaanderen.

MOBILITEIT VOOR IEDEREEN

De dienstverlening van De Lijn tussen de verschillende dorpen in onze gemeente is heel beperkt en na 21u kan je niet meer buiten komen. De Lijn zou haar dienstverlening moeten afstellen op de echte noden van mensen die geen eigen vervoer hebben. De gemeente zou alvast het goede voorbeeld kunnen geven rond mobiliteit en zou vanuit de verschillende dorpensociaal busvervoer kunnen organiseren naar haar dienstverlening en naar de evenementen die ze organiseert. Een stap in de goede richting is de opstart van de minder mobiele centrale (MMC) die bij meer mensen gekend moet zijn en met een sociaal tarief meer kansen kan geven aan mensen in armoede om er toch te geraken.

CULTUUR IS EEN BASISRECHT

De gemeente moet meer werk maken van het toegankelijk maken van de sportverenigingen, jeugd en cultuurverenigingen voor mensen in armoede. Dit kan ze doen door een betere promotie van de UiTPAS bij de verenigingen. Zo is het spijtig dat op dit moment nog geen enkele sportvereniging die gebruik maakt van de sportzalen op Steenberg, werkt met de UiTPAS. Ook de gemeentesubsidie verbinden aan de UiTPAS is voor ons noodzakelijk. De meeste mensen in armoede zetten uit zichzelf niet de stap naar het verenigingsleven omdat ze drempels ervaren bij de vereniging en ook bij zichzelf. Mensen in armoede moeten op eigen rimte, vaak in groep kunnen "proeven" van het verenigingsleven. Die inspanningen noemen we “toeleiding”. Toeleiding vraagt veel energie en tijd. We vragen aan de gemeente financiële ondersteuning om de toeleiding beter te kunnen organiseren.

 
   

ONDERWIJS SPRINGPLANK UIT DE ARMOEDE

Onderwijs is de springplank op uit de armoede te geraken. Mensen in armoede willen vechten voor de toekomst van hun kinderen! De invoer van de maximumfactuur in het secundair onderwijs en een automatisch toekennen van schooltoelagen zou de schoolfactuur kunnen drukken. Iedere school kan ook kritisch kijken naar de kosten die ze aanrekenen. Kinderen uit gezinnen in armoede zijn vaker het slachtoffer van pesten. We vragen de scholen een concreet actieplan uit te werken dat pesten zo kort mogelijk op de bal aanpakt. We bieden de directie en leerkrachten graag vorming aan zodat gezinnen in armoede en leerkrachten elkaar beter zouden kunnen begrijpen. De meeste scholen in onze gemeente zijn bereid studiebegeleiding te organiseren, de gemeente zou dit financieel moeten ondersteunen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus