SAVE-label voor Erpe-Mere (en Lede).

Erpe-Mere - Erpe-Mere en Lede, behorend tot zelfde politiezone, kregen vandaag het SAVE-label toegekend door de OVK, de vereniging van Ouders van Verongelukte Kinderen.

Beide gemeenten tekenden reeds in 2015 een intentieverklaring en onderschreven 7 doelstellingen op vlak van verkeersveiligheid. "De voorbije jaren werden heel wat maatregelen genomen om deze doelstellingen te realiseren" stellen beide burgemeesters. In beide gemeenten is er aandacht voor de trage wegen, wordt wandelen en fietsen gepromoot en wordt ingezet op een veilige schoolomgeving. "Hiertoe worden aan de scholen niet enkel gemachtigde opzichters ingeschakeld maar wordt er ook strenger opgetreden tegen foutparkeerders. Tevens werd aan alle scholen de wegmarkering SCHOOL aangebracht. In beide gemeenten werd de maximumsnelheid op de lokale wegen verlaagd naar 50 km per uur.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio