Strijd tegen (kinder)armoede is prioriteit voor alle partijen

© jce

Tijdens het politieke debat bij welzijnsschakel Ommekeer is gebleken dat alle aanwezige politieke partijen gewonnen zijn om de strijd tegen (kinder)armoede nog op te drijven.

Joris Coppens

Thema's zoals wonen, onderwijs, OCMW en gebruik van pc en internet kwamen er uitvoerig aan bod. Zo werd gesteld dat het aantal sociale woningen en woningen welke worden verhuurd via een Sociaal Verhuurkantoor nog omhoog moet om de lange wachtlijsten te kunnen inperken. Ook op vlak van onderwijs en ICT zijn er nog veel uitdagingen.

Elke partij een prioriteit

Aan het eind van het debat mocht elke partij een voorstel toelichten dat door die partij als een prioriteit wordt beschouwd.

Internet is een basisbehoefte en toch heeft niet iedereen er toegang toe. L.E.F. wil de digitale kloof aanpakken door een gratis gemeentelijk WIFI netwerk uit te bouwen. Op publieke plaatsen krijgen inwoners gratis toegang tot internet.

Op dit moment is er op het administratief centrum een aparte ingang voor het Sociaal Huis. N-VA wil de drempel naar het aanbod van het OCMW verlagen door te werken met één enkele ingang.

Tot zolang er onvoldoende sociale huurwoningen zijn in Erpe-Mere wil S.pa Groen een aanvullende huursubsidie invoeren voor inwoners die op de wachtlijst staan. Iedereen heeft recht op een menswaardig leven met een warm dak boven het hoofd.

CD&V wil een voorstel uitwerken waarbij er aanvullende steun wordt toegekend aan de hand van het REMI systeem(referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen) systeem. Maandelijks kan zo het inkomen van de cliënten bijgepast worden tot een menswaardig inkomen.

STERK! wil een centrum voor persoonlijke begeleiding voor mensen in armoede invoeren waar mensen los van de hulpverlening en OCMW terecht kunnen met hun vragen en zo op een laagdrempelige manier te weten komen waar ze recht op hebben. Nu ervaren mensen te veel drempels om de stap te zetten naar het OCMW.

Open VLD wil werk maken van een brugfiguur op school en daarbuiten. Een brugfiguur staat aan de schoolpoort en probeert een band op te bouwen met ouders die minder contact hebben met de school.

Uiteindelijke was de conclusie dat een armoedebeleidsplan noodzakelijk is om alle maatregelen te coördineren.

Aangeboden door onze partners

Video

Keuze van de redactie

Vastgoed

Jobs in de regio