1 jaar UiTPAS

© jce

Eén jaar na de lancering van UiTPAS zijn er 7.000 pashouders in de pilootregio, een stijging met liefst 40 procent tijdens de laatste zes maanden.

joriscoppens

De UiTPAS is een innovatief proefproject van de Vlaamse overheid in samenwerking met de stad Aalst en de gemeenten Erpe-Mere, Haaltert en Lede, de Welzijnsschakels, Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen en CultuurNet Vlaanderen. Het is een kaart voor iedereen die deelneemt aan vrijetijdsactiviteiten, met een belangrijke sociale doelstelling. Met de UiTPAS op zak hebben mensen in armoede immers recht op een vast kansentarief bij deelname aan vrijetijdsactiviteiten. De UiTPAS bouwt zo voort op de lange traditie van de Kansenpas en versterkt de groei van de werking naar mensen in armoede.Mensen van 65 nationaliteiten hebben nu een UiTPAS en 48 procent van het totale aantal heeft een UiTPAS tegen kansentarief. De oudste actieve pashouder is 85. Hij spaarde 10 UiTpunten. De jongste is 3 en heeft samen met haar ouders al zes UiTpunten.

Samen hebben de UiTPAS’ers 36.000 keer deelgenomen aan niet minder dan 506 verschillende vrijetijdsactiviteiten, aangeboden door meer dan 300 organisatoren. Gemiddeld worden er wekelijks 700 UiTpunten gespaard, een stijging van de wekelijkse participatie met met UiTPAS van een kleine 70 procent tegenover juni 2012. Die groeiende participatie vertaalt zich evengoed in de groep van UiTPAS’ers met, als in die zonder kansentarief.De deelname aan het culturele en vrijetijdsleven door mensen in armoede ligt nu hoger dan in de periode voor de invoering van de UiTPAS, zowel voor wat betreft het aantal deelnemers als voor wat betreft de frequentie van de participatie. “Daarin speelt ‘toeleiding’ een cruciale rol: naast de financiële drempel worden ook andere - minder zichtbare – drempels weggewerkt, opdat iedereen volop kan genieten van cultuur, sport en vrije tijd!” zegt Joke Steenhoudt van de Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen, vereniging waar armen het woord nemen in Aalst. .... En dat was toch een van de doelstellingen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus