Druk bijgewoonde infovergadering over vernietigd RUP Zevergem

Druk bijgewoonde infovergadering over vernietigd RUP Zevergem

Het bewuste terrein in de Blijpoel Foto: jdd

De Pinte - Zoals eerder gemeld heeft de Raad van State het Ruimtelijke Uitvoeringsplan voor Zevergem Dorp vernietigd. Gezien de ongerustheid bij heel wat inwoners over de gevolgen organiseerde het gemeentebestuur hierover een infosessie.

De verbreking kwam er op vraag van de lokale kerkfabriek die op een terrein in de Blijpoel achter de kerk een sociaal bouwproject wil ontwikkelen, terwijl het RUP dit perceel vrijgehouden had van bebouwing om zo het zicht naar de Scheldemeanders te vrijwaren.

Dat er inderdaad nood is aan meer informatie bewees de opkomst van meer dan 100 toehoorders. Tijdens de presentatie werden de concrete gevolgen van de vernietiging van het RUP Scheldedorp geschetst. Schepen van Ruimtelijke Ordening Kristof Agache (N-VA): "wettelijk is de toestand nu alsof het RUP nooit bestaan heeft. Bij het beoordelen van aanvragen dienen we ons dus in afwachting van het nieuwe RUP te baseren op andere instrumenten zoals het Gewestplan van 1977 en de stedenbouwkundige en verkavelingsvoorschriften". Burgemeester Van Peteghem (CD&V) beaamde: "elke aanvraag zal daarenboven uiteraard ook getoetst worden aan de goede ruimtelijke ordening in het dorp van Zevergem".

De procedure voor het opmaken van een RUP is ondertussen veranderd zodat de ganse oefening volledig moet worden overgedaan, wat een paar jaar kan in beslag nemen. Tijdens de procedure dienen onder meer twee periodes voorzien waarin de inwoners hun advies kunnen geven. Waarin het nieuwe RUP zal verschillen van het vorige kan vandaag niemand zeggen. Agache: "wat we wel reeds kunnen meegeven is dat we de geest van het vernietigde RUP willen respecteren". De presentatie kan men vinden op https://www.depinte.be/page181102491.aspx

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio