Grote Steenweg blijft "open" tot en met Paasmaandag

Plaatsing geluidsschermen loopt verdere vertraging op

Plaatsing geluidsschermen loopt verdere vertraging op

Foto: hbvl.be

Nazareth / De Pinte - Gezien de levering van de groutpalen vertraging heeft opgelopen, zal de Grote Steenweg ter hoogte van de doorgang onder de E17 aan den Beer nog niet vanaf volgende maandag afgesloten worden maar pas vanaf dinsdag 23 april en dit tot aan het bouwverlof.

Op drie verschillende plaatsen zullen nieuwe geluidschermen worden geplaatst over een lengte van ongeveer 2 km langs de E17 tussen Zwijnaarde en De Pinte. De hoogte van het scherm varieert tussen 3,5 en 5,5 meter. Er wordt gewerkt aan de beperking van geluidshinder ter hoogte van de E17 in De Pinte voor de woonwijk Den Beer. In Zwijnaarde komt er een geluidsscherm langs de snelweg aan de woningen in de omgeving van Heerweg-Zuid en aan de Pont Noord.

Ter hoogte van de brug over de Grote Steenweg aan Den Beer dient een betonnen portiek gebouwd te worden naast de brug om de geluidsschermen te kunnen plaatsen. De groutplaten zijn de buisschroefplaten die in de grond geboord worden en de basis vormen voor de fundering van het portiek waarop de geluidsschermen zullen rusten.

Omdat de werkzone en veiligheidszone voldoende groot moeten zijn, is een doorgang voor gemobiliseerd verkeer niet mogelijk gedurende de volledige duur van de werken. Er wordt wel steeds in een doorgang voorzien voor fietsers en voetgangers.

Voor de inwoners van Eke-Landuit en Zevergem zal er na Pasen een omleiding zijn ofwel via Zevergem Dorp en zo verder naar de Klosse of naar Zwijnaarde. Ofwel via de rotonde Bonaparte en verder over de N60, waar het verkeer al over één rijvak in beide richtingen verloopt wegens de werken aan het afrittencomplex van de E17. Het verkeer op de E17 zal in de beide richtingen over drie versmalde rijstroken moeten rijden.

Het plaatsen van de geluidsschermen heeft heel veel vertraging opgelopen waardoor de werken nu ongelukkig genoeg samenvallen met de heraanleg van het afrittencomplex van de E17

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio