Vlaanderen komt tegen 2024 voor 300000 € tusssen in pensioenlasten gemeente

Vlaanderen komt tegen 2024 voor 300000 € tusssen in pensioenlasten gemeente

Foto: nieuwsblad.be

De Pinte - De nieuwe Vlaamse regering neem de helft van de "responsabiliseringsbijdrage" ten laste. Dat is het bedrag dat de gemeenten moeten betalen als de pensioenbijdrage van het actieve statutair benoemde personeel kleiner is dan de pensioenkost van zijn ex-statutaire gepensioneerden. Voor De Pinte betekent dit voor gemeente en OCMW samen tegen het einde van de huidige legislatuur een jaarlijkse last van 0,6 miljoen, waarvan Vlaanderen nu dus de helft ten laste zal nemen.

Schepen van financiën Kristof Agache (N-VA) toont zich uiteraard zeer verheugd met deze maatregel maar waarschuwt toch voor overdreven optimisme: "als gevolg van de federale taxshift en de vergrijzing zullen we ook geconfronteerd worden met een jaarlijkse minderopbrengst van een half miljoen € uit de aanvullende personenbelasting. Maar we blijven verder investeren ondanks onze krappe beleidsruimte." De Pinte heeft (nog) geen echte bedrijvenzone en hangt hierdoor meer dan andere gemeenten af van de aanvullende personenbelasting. Minder belastingsontvangsten door de taxshift en een dalend percentage actieve inwoners door de vergrijzing verminderen dan ook de inkomsten van de gemeente.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio