Lagere gemeentelijke personenbelasting en hogere onroerende voorheffing

Lagere gemeentelijke personenbelasting en hogere onroerende voorheffing

Schepen van financiën Kristof Agache (N-VA) en burgemeester Vincent Van Peteghem (CD&V) voor de nieuwe loketten van de dienst Burgerzaken, die vanaf volgende maandag in gebruik genomen worden. Foto: jdd

De Pinte - Op de gemeenteraad van 16 december worden de nieuwe belastingsvoeten gestemd. De aanvullende personenbelasting (APB) daalt van 7,2 naar 6,9 pct, terwijl de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV) stijgen van 598 naar 875.

"Hiermee wil het bestuur het hoofd bieden aan de dalende inkomsten door de vergrijzing en de stijgende pensioenkosten en ruimte creeëren voor een ambitieus investeringsplan en een gezonde financiële situatie voor de toekomst", aldus burgemeester Vincent Van Peteghem. "We geven de jongere inwoners en huurders een duwtje in de rug door een daling van de APB, voor de eigenaars stijgt weliswaar de OV maar we blijven nog steeds onder het Vlaamse gemiddelde" voegtschepen van financiën Kristof Agache (N-VA) er aan toe .

Alle details vindt men in de gedrukte editie van De Gentenaar van vrijdag 6 december.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio