"Een trampoline voor de gemeente na de coronacrisis"

Gemeentelijk relanceplan met 50 actiepunten

Gemeentelijk relanceplan met 50 actiepunten

Foto: David Van Hecke

De Pinte - Tijdens de tweede elektronische gemeenteraad stelde burgemeester Vincent Van Peteghem (CD&V) de 50 punten van het relanceplan voor.

Eerst herinnerde hij aan de maatregelen die de voorbije maanden genomen werden en dankte hij alle inwoners en vrijwilligers, met een speciale vermelding voor de vzw De Pinte Helpt, voor de geleverde inspanningen. "Nu willen we de heropbouw ten volle ondersteunen, met aandacht voor een sterke wijkwerking, een bruisend verenigingsleven, betrokken vrijwilligers en een dynamische middenstand", aldus Van Peteghem. Qua wijkwerking verhoogt de subsidie voor wijkfeesten en wil men grootschalige activiteiten zoals de kermis omschakelen naar een brede waaier van kleinschalige activiteiten. Evelyne Gomes (Open VLD) vroeg om zeker ook oog te hebben voor de dekking van de aansprakelijkheid van de inrichters van activiteiten. Onder het motto "vakantie in eigen dorp" zullen een aantal nieuwe activiteiten ontwikkeld worden. Voor de verenigingen verhoogt onder meer de financiële ondersteuning. Voor kinderen en jongeren, al of niet actief in jeugdverenigingen, wordt het vakantie-aanbod uitgebreid. Extra aandacht gaat ook naar de kwetsbare jongeren. Later op de avond vroeg ook Marthe Vandenabeele (Ruimte) via een tienpuntenplan om meer perspectief voor de jeugd in de gemeente. De herlancering van de sport- en cultuuractiviteiten en de ondersteuning van de scholen komen ook ruim aan bod in het relanceplan. Een aantal omwille van corona genomen maatregelen, zoals het reservatiesysteem op het recyclagepark en telewerk voor het personeel, zullen wellicht een blijvend karakter krijgen. Ook de vrijwilligerswerking en het buddysysteem (koppelen van een vrijwilliger met een wijkbewoner die hulp nodig heeft) zullen verder gesteund worden. Ruimte bij monde van fractieleider Wim Vanbiervliet mist een aantal sociale maatregelen zoals meer concrete maatregelen voor mensen die door corona financiële problemen hebben en vraagt ook ondersteuning voor het personeel van het WZC qua verlofregeling en overuren. Voor verenigingen en ondernemers lijkt het plan hen ook te vaag (samenaankoop beschermingsmateriaal, steun aan starters,..). De burgemeester preciseerde dat nog heel wat punten verder zullen uitgewerkt worden op basis van een rondvraag bij de betrokken inwoners.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio