Hilaire Liebaut schrijft boek over geschiedenis van Doorslaar

Lokeren - Oud-burgemeester Hilaire Liebaut van Lokeren schreef de geschiedenis van Doorslaar.

Hilaire Liebaut schreef de geschiedenis van het dorp Doorslaar, dat voor de fusie van gemeenten een deel van Eksaarde was. Sinds 1977 behoort Eksaarde (en dus ook Doorslaar) bij Lokeren. De auteur is de oud-burgemeester van Lokeren (1977-1995) en een historicus. Hij heeft op zijn naam reeds een groot aantal publicaties over het arrondissement Aalst, Lokeren en het Waasland. De aanleiding voor de nieuwe publicatie was de viering van het 150-jarig bestaan van de parochie op Doorslaar.
Op verzoek van de toenmalige pastoor Jan Van Raemdonck hield Liebaut op 5 oktober 2007 in de kerk van Doorslaar een uiteenzetting over het verleden van het dorp. De toespraak werd na verdere opzoekingen uitgeschreven, aangevuld en omgezet tot een leestekst. De heemkundige kring van Lokeren, De Souvereinen, was bereid deze tekst te publiceren ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de kring. Alle leden zullen de brochure gratis ontvangen als verjaardagsgeschenk.
De taak werd met veel genoegen aangevat. Als fusieburgemeester behoudt Liebaut de beste herinneringen aan de contacten met de mensen van Doorslaar, al was het voor de bewoners niet vanzelfsprekend om zich te integreren in de nieuwe situatie, die hen van hogerhand was opgelegd. Via het maandelijkse spreekuur ter plaatse, de talrijke inspraakvergaderingen en het bijwonen van feesten e.a. waren de contacten relatief druk.
Maar ondanks de goede herinneringen bleek het geenszins een eenvoudige opdracht om het verleden van dit dorp in beeld te brengen. Bijna alle beschikbare documenten en publicaties hebben het immers steeds over Eksaarde als geheel en zelden expliciet over Doorslaar. Bovendien was Doorslaar eeuwenlang niet meer dan een reeks verspreide gehuchten, enigszins afgelegen van Eksaarde centrum. De afgelegen boerderijen hadden liefst zo weinig mogelijk contact met dat centrum dat hen allerlei verplichtingen oplegde. Zelfs voor het naar de kerk gaan richtte een niet gering deel van Doorslaar zich eerder op het nabije Zeveneken.
Liebaut probeerde zo wetenschappelijk verantwoord mogelijk te werk te gaan en vermeed de anecdotiek en het vermelden van allerlei weetjes over personen. Doorslaar heeft een atypische ontstaansgeschiedenis. De meeste dorpen zijn ontstaan langs een belangrijke weg of rond een kerk. Of ze zijn ontstaan door ontginningen op last van een abdij. Ondanks de dichte nabijheid van een abdij op Oudenbos-Lokeren én van de abdij Boudelo in Klein-Sinaai bleef Doorslaar buiten die invloeden. Het dorp groeide uit die losse serie gehuchten, waarvan één onder het gezag van Lokeren viel ("het rijke Doorslaar"). De kern van Doorslaar lag overigens op een andere plaats dan nu. De bouw van de parochiekerk, het ontstaan van het verenigingsleven, het eigen onderwijs, de vele cafés en de vele gemeenschappelijke vieringen schiepen in de loop van de 19e eeuw een eenheid tussen de bewoners en een buurschap. Het centrum van het dorp verplaatste zich naar zijn huidige plaats.
Doorslaar ontwikkelde doorheen de eeuw een eigen mentaliteit en een geest van onafhankelijkheid. Twee keer heeft het tevergeefs geprobeerd zich los te scheuren van Eksaarde (1875 en 1919). Het had allemaal anders kunnen lopen als er, zoals bijvoorbeeld in Daknam, Zeveneken en zoveel andere kleine dorpen in de 12e-13e eeuw reeds een parochie was ontstaan. Merkwaardig is het feit dat twee broers-romanschrijvers Doorslaar kozen als plaats van het gebeuren in één of meer van hun romans. Jozef De Pillecijn (1883-1956), onderwijzer in Doorslaar, en zijn veel bekender broer, Filip (1891-1962) situeerden een of meer vertellingen in het dorp, dat helemaal aan de rand ligt van het Waasland. ‘Of de door mijn vader verhaalde feiten de echte "Doorslaarenaren" zullen overtuigen om met meer liefde dan voorheen naar Eksaarde te kijken, is twijfelachtig’, zegt eerste schepen Filip Liebaut. ‘Ze zullen alleszins met nog meer liefde kijken naar hun eigen dorp, al sneuvelen er in de uiteenzetting een paar diep ingebakken mythen.’
‘Doorslaar : een aanzet tot de kennis van het verleden van het dorp en de parochie’, 2009, 78 blz.

 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio