Gecoro zoekt nieuw lid

Dendermonde - De gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (Gecoro), van Dendermonde zoekt een een nieuw lid.

De Gecoro is een stedelijke adviesraad voor dossiers van ruimtelijke ordening, die zowat om de maand samenkomt. Naast een voorzitter zetelen er zeven deskundigen en zeven vertegenwoordigers van de minaraad, de landbouwraad, de cultuurraad, werkgevers en werknemers en hun respectievelijke plaatsvervangers.

Omdat een lid ontslag nam zoekt de stad een nieuwe kandidaat om de Gecoro weer voltallig te maken. Om aan de wet te voldoen, moet dit een vrouw zijn.

Wie lid van de Gecoro wil worden moet vertrouwd zijn met ruimtelijke ordening en voeling hebben met wat in de stad leeft.

Kandidaten mogen het secretariaat van de Gecoro, in het Administratief Centrum van Dendermonde, contacteren. Bellen kan op 052/25.11.78, mailen naar gecoro@dendermonde.be.

Kandidaturen moeten binnen zijn voor donderdag 17 februari.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio