ACW overhandigt prioriteitennota aan burgemeester

Dendermonde - Op woensdag 20 juni 2012 om 19.45 uur overhandigt ACWDendermonde in het stadhuis in Dendermonde een prioriteitennota voor de bestuursperiode 2013-2018 aan burgemeester Piet Buyse.

Traditiegetrouw heeft ACW Dendermonde in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen bij sympathisanten en inwoners gepeild naar hun verwachtingen ten aanzien van het stadsbestuur voor de komende legislatuur. Kwalitatief en betaalbaar wonen voor iedereen, kwam daaruit naar voor als absolute prioriteit. Niet het zozeer het totale aantal sociale woningen stond ter discussie, maar wel hun kwaliteit en hun geschiktheid vooreen aantal specifieke groepen: éénoudergezinnen, bejaarden of rolstoelgebruikers. De evenwichtige spreiding van deze voorzieningen over het volledige grondgebied was eveneens een weerkerende vraag. Bij jonge starters detecteerde ACW een grote nood aan betaalbare woningen en bouwgronden.
Andere hete hangijzers voor ACW Dendermonde zijn het behoud van rusthuizen in de deelgemeenten, de nood aan een snelle oplossing voor de bouw van een nieuwe gevangenis, en de nood aan een snelle doortrekking van de N41 zodat het zwaar verkeer uit de stads- en dorpskernen kan worden geweerd.
De prioriteitennota wordt in heel Dendermonde van bus tot bus bedeeld.
 

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio