Een nieuwe woonwijk met een buurtpark

College keurt definitief ontwerp openbaar domein Groen Zuid goed

Hoboken - De voormalige bedrijfssite Scanfil in Hoboken, nu omgedoopt tot Groen Zuid, wordt in de nabije toekomst een verkeersluwe groene woonwijk met een buurtpark. Op vrijdag 13 juli werd het definitief ontwerp voor het openbaar domein, de straten en het buurtpark, door het college goedgekeurd.

Vanaf 2015 is het braakliggende terrein tussen de Berkenrodelei, de Hertoglei, de Louisalei en de Fodderiestraat een nieuwe gevarieerde groene woonwijk met 480 woningen en een buurtpark van 4 ha. Het buurtpark bestaat hoofdzakelijk uit grasvelden met een mix van verschillende boomsoorten, waaronder ook fruitbomen. Een aantal belangrijke bomen die vandaag al op het terrein staan worden behouden.

Naast een speelruimte ter hoogte van de zorgcluster en een private speeltuin aan de sporthalpark komen er een trapveld, petanquevelden, zitbanken en drie tennisterreinen aan de huidige sporthal.

Verkeer en parkeren

Uitgangspunt bij de opmaak van het ontwerp openbaar domein is voorrang van voetgangers en fietsers op de auto. Een fiets- en voetgangersas verbindt het centrum van Hoboken met de Schelde via een nieuwe fietstunnel onder de spoorweg. Doorgaand verkeer door de woonwijk is niet mogelijk en de auto wordt zo veel als mogelijk uit het straatbeeld geweerd door het aanleggen van ondergrondse parkeergarages voor de bewoners.

De nieuwe woonwijk takt aan op de Fodderiestraat en de Berkenrodelei. Naast de bestaande Hertoglei en Fodderiestraat komen er twee hoofdstraten en drie woonerfstraten in de woonwijk.

Bezoekers kunnen parkeren in de hoofdstraten. De bestaande parking aan de sporthal Extra Time wordt verlegd naar de andere kant van de sporthal om een grote groene inkom van het park te bekomen. In het definitief ontwerp wordt in 180 parkeerplaatsen voorzien voor bezoekers, zonder rekening te houden met de parking van de sporthal. Daarnaast komen er zes parkeerplaatsen voor personen met een handicap aan het zorgcentrum en vier cambio-plaatsen.

Hiermee voldoet het plan ruim aan de vooropgestelde norm. Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) schrijft 0,2 parkeerplaatsen voor per woning voor bezoekers, wat neerkomt op minimaal 120 parkeerplaatsen.

Verdere stappen

De ontwikkelaar Cores Development wil nog dit najaar de verkavelingsvergunning voor de wijk en het park indienen, zodat in het najaar van 2013 kan gestart worden met de aanleg van de eerste straten en het buurtpark. De bouw van de woningen kan begin 2014 van start gaan.

 

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio