Koning op bezoek in Vlaams Instituut voor Biotechnologie

Gent - Koning Albert streek deze ochtend neer in het Technologiepark in Zwijnaarde voor een bezoek aan het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. De vorst kreeg er uitleg over de microscopie-afdeling en werd rongeleid in de serre waar onderzoek op maïsplanten gebeurt.

Tijdens zijn bezoek aan het onderzoeksgebouw van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB gaven topwetenschappers de vorst meer uitleg over de nieuwe microscopiefaciliteit "Bio Imaging Core" en een robot aan de nieuwe plantenserre.

Familie
De vorst, die verschillende vragen stelde aan de wetenschappers, werd begeleid door professor Salvador Moncada, VIB-groepsleider (Vesalius Research Center) en familielid vanwege zijn huwelijk met prinses Marie Esmeralda.
Ook aanwezig waren enkele leden van de wetenschappelijke adviesraad van de vorst, professor baron Jacques De Ruyck en professor baron Herman Vanden Berghe, naast de grondlegger van de gentechonologie Marc Van Montagu, de huidige rector en vice-rector en toekomstig rector Anne De Paepe. Daarnaast waren ook Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten, gouverneur Jan Briers en burgemeester Daniël Termont present.

Maïs
Professor Chris Guérin gaf de koning de kans om de structuur van de milt te zien met behulp van een "confocale fluorescentiemicroscoop". In de serres, op het dak van het onderzoeksgebouw, zag de vorst hoe een robot dagelijks 400 maïsplanten fotografeert, meet, weegt en water en voeding geeft. Door het nabootsen van klimaatsomstandigheden, vooral droogte, wordt het effect op de groei van de planten onderzocht.
Afsluitend maakte de vorst een rondrit op het Technologiepark om de clustering van onderzoeksinstellingen en bedrijven te zien.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio