Rampgebied langdurige regenval en overstromingen tussen 11 en 17 november 2010 wordt uitgebreid

Ook Oostrozebeke maakt deel uit van het uitgebreid rampgebied

Oostrozebeke - Vanuit de provinciale diensten van West-Vlaanderen werd volgende mededeling verspreid: De gouverneur van West-Vlaanderen deelt mee dat in het Belgisch Staatsblad een KB verscheen waarbij een aantal gemeenten worden toegevoegd aan de georgrafische omschrijving van de ramp ten gevolge van de langdurige regenval tussen 11 en 17 november 2010:

Bij de gemeenten die worden toegevoegd hoort ook Oostrozebeke.
 

 

 

Het indienen van de aanvragen tot financiële tegemoetkoming

De geteisterden hebben tot 30 september 2011 de tijd om een aanvraag tot financiële tegemoetkoming in te dienen bij de dienst Rampenschade. De nodige aanvraagformulieren en de bijhorende informatiebrochure zullen ter beschikking liggen bij de gemeentebesturen.

 

In iedere gemeente is een coördinator aangesteld die goed op de hoogte is van de te volgen procedure en die behulpzaam kan zijn bij het invullen van de formulieren en het aanvragen van de noodzakelijke documenten.

De geteisterde heeft er alle belang bij om zijn aanvraag zo snel mogelijk in te dienen. De aanvraag tot financiële tegemoetkoming dient aangetekend verstuurd te worden aan:

De Gouverneur van West-Vlaanderen
Federale Diensten - Rampenschade
FAC Kamgebouw
K. Albert I – laan 1/5 bus 6
8200 Brugge

Bewijsmateriaal

In afwachting van het plaatsbezoek van de deskundige om de schade vast te stellen, is het aan te raden het nodige bewijsmateriaal bij de aanvraag te voegen, zoals foto’s, videobeelden, vaststellingen door deskundigen, werken uitgevoerd met als doel de schade te beperken of te voorkomen, facturen van kosten gemaakt om te herstellen.

 

De nodige inlichtingen - ook i.v.m. verzekering tegen natuurrampen - kunnen ook telefonisch bekomen worden tijdens de kantooruren bij de dienst Rampenschade West-Vlaanderen (050 30 16 68 of 050 30 16 46 of 050 30 16 47)

 

Meer info: dienst Rampenschade West-Vlaanderen
dirk.demoor@ibz.fgov.be of 050 30 16 68

 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio