Oudercomité nam afscheid van zes verdienstelijke leden.

aan zes verdienstelijke medewerkers werd hartelijk dank gezegd Foto: oudercomité

Oostrozebeke - Zondag jl organiseerde het oudercomité van de centrumscholen een barbecue voor alle leden: meteen de afsluitiing van het voorbije werkjaar 2011-2012.

Bij deze gelegenheid werd ook afscheid genomen van 6 leden die het oudercomité moeten verlaten omdat hun kinderen de school verlaten. De afscheid nemers waren gedurende vele jaren steunpilaren voor het oudercomité. Voorzitster Delfine De Grande dankte de afscheidnemende medewerkers namens het oudercomité en de schoolgemeenschap.

Isabelle Vanpachtenbeke was slechts enkele jaren lid maar de organisatie kon steeds op haar hulp rekenen bij alle activiteiten. Voor en achter de schermen was ze een trouwe medewerkster.

Kurt Staessens was diegene die indertijd als secretaris als eerste de laptop introduceerde op de vergaderingen, waardoor de verslagen ter plaatse konden worden opgesteld.
Hij heeft ook heel verdienstelijk werk geleverd op de kerstmarkt door mee de organisatie van de bar uit te werken.

Trui Lambrecht was een vaste waarde voor het jaarlijkse Bal van het Oudercomité . Haar talent achter de bar zal zeker gemist worden. Ook voor het schoolcafé tijdens de koers was ze steeds paraat. En tijdens de Spokentocht draaide de bar steeds op volle toeren, dat was grotendeels aan haar ijver te danken.

Wim Vannieuwenborgh, de vorige secretaris, zorgde voor klaarheid in de boekhouding en de statuten. Hij stond steeds klaar om te helpen en was een vaste waarde voor de jaarlijkse klasfoto’s met kalender. Een Spokentocht zonder zijn aangepaste muziek was nauwelijks denkbaar.

Philip Lapeirre was lange tijd voorzitter en moet na 15 jaar toch afscheid nemen van het oudercomité. Hij heeft er velen zien komen en velen zien gaan. Hij bouwde een goede verstandhouding op met de school en de directie.
Vele activiteiten heeft hij weten opstarten en dankzij z’n enthousiasme, inzet en klare kijk is het oudercomité geworden wat het nu is.

Petra Volckaert was voorzitster van het oudercomité voor Define De Grande. Ook zij zal met pijn in het hart afscheid nemen. Zij was een stevige drijfkracht en was het levende bewijs van doorzettingsvermogen. Met een niet te versagen enthousiasme zorgde ze er ook steevast voor dat er elk jaar weer nieuwe jonge ouders zich aansloten bij het oudercomité.
Dat het oudercomité momenteel over een groot aantal enthousiaste medewerkers beschikt, is voor een stuk aan Petra te danken. De medewerkers van vandaag willen zeker verderzetten wat hun voorgangers opbouwden.
We willen hen allen bedanken voor al het mooie!

Kleutergymzaal

Al de activiteiten van het oudercomité mogen steevast rekenen op een grote opkomst met een mooie opbrengst. Dat er af en toe een mooie cent aan de kant kan gelegd worden, is aan deze oudercomitéleden te danken.
Met plezier overhandigden ze zondag 5.000 euro aan de school om de nieuwe kleutergymzaal in te richten.
Hopelijk kan het resultaat tegen januari 2013 voorgesteld worden.

Meer info over de werking van het Oudercomité:  http://www.vrijebasisschooloostrozebeke.be/oudercomité.php?id=0


 

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio