Diamant voor Louis en Simonne

Diamant voor Louis en Simonne

Foto: if

Meise - In restaurant Den Haas vierden Louis Becq en Simonne Van den Bergh samen met hun familie hun 60ste huwelijksverjaardag. Zij leerden mekaar kennen op de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten in Brussel waar zij werkte als steno-dactylo en hij stage deed met het oog op het verwerven van het diploma van sociaal assistent.

In 1954 vestigden ze zich in Meise en engageerden zich in het verenigingsleven. Zij was jarenlang actief in de plaatselijke KAV als secretaresse en bestuurslid en is medestichter van de KAV-afdeling Eversem. Simonne zetelde na de fusie voor de CVP in de gemeenteraad van Meise. Ze was ook lid van de Jeugdbescherming regio Brussel-Halle-Vilvoorde en begeleidde als voorzitster het Centrum voor Huwelijks-en Gezinsproblemen. Meer dan 30 jaar was zij als lesgeefster betrokken bij de vormingsinitiatieven van de gewestelijke KAV. Louis Becq werkte als bibliothecaris en secretaris van de TechnischeDiensten op de hoofdzetel van de christelijke mutualiteiten.

Correspondent

Ruim 35 jaar was hij correspondent van dagblad Het Volk. Nog voor de fusie van gemeenten was hij voorzitter van de Commissie van Openbare Onderstand (COO), later ook bestuurslid van het OCMW. Hij is nog steeds nauw betrokken bij de ouderenwerking, stond mee aan de wieg van de Ouderenadviesraad Meise waarvan hij nu nog steeds secretaris is. In zijn vrije tijd schrijft hij aan de politieke en sociale geschiedenis van Meise en Wolvertem.

Boeken

Van zijn hand verschenen de eerder gepubliceerde boeken: 'Van Roza tot Sonja. Politica's van Wolvertem en Meise' en 'Portretten van onze bovenlokale Politici.'
De diamanten jubilarissen tellen naast hun drie kinderen Lieve, Herman en Sonja (federaal parlementslid en OCMW-voorzitter), ook 10 kleinkinderen en momenteel 8 achterkleinkinderen. De familie verheugt zich om de geboorte van Matthias, de jongste telg van het viergeslacht Becq, zoon van Pieter, opa van Herman en grootopa van Louis Becq.

 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio