Machelen brengt hulde aan laatste echte ijsventer

Machelen -

Op dinsdag 7 april om 13.30 uur zal in het gemeentehuis van Machelen de gerestaureerde ijskar van ijsventer René Moens worden ingehuldigd.

Vele generaties zullen 'Moenske' nog kennen met zijn ijskar, toeter en bel en vooral zijn immer goedgezindheid wanneer hij vanaf de eerste lentestralen de straten van Machelen doorkruiste om elkeen te laten genieten van zijn zeer smakelijk ambachtelijk schepijs. Iedereen kende hem en hij kende iedereen en had voor iedereen, jong en oud, altijd een goed woord over.

Begin de jaren 90 reeds stopte 'Moenske' met zijn handeltje om het voortaan iets rustiger aan te doen, en met hem verdween een typisch straatbeeld en –geluid voor vele mensen. Dikwijls werd in de zomer door mensen met weemoed teruggedacht aan die momenten dat hij met zijn ijskar door de straat kwam en ervoor zorgde dat heel wat mensen, die zijn schepijs kwamen eten en proeven, zo met elkaar in contact waren.

Toen René Moens in de voorbije jaren met zijn gezondheid sukkelde, zocht hij een oplossing voor zijn twee ijskarren die al die jaren onder een zeil achteraan in zijn garage bewaard waren gebleven.

Dankzij zijn vroegere buurman, Peter Van der Perren, kwam de gemeente Machelen in contact met hem en zeer vlug was de afspraak gemaakt dat de gemeente de ijskarren zou laten restaureren in het GISO.

René overleed echter in juni 2008 op een ogenblik dat de restauratie nog volop moest starten.

De herinnering blijft echter, en vermits de eerste ijskar nu volledig is gerestaureerd door het GISO, wil het college van burgemeester en schepenen, ondermeer in aanwezigheid van de weduwe van René, deze ijskar inhuldigen en haar daarna een prominente plaats geven in het gemeentehuis, zodat ze voor iedereen zichtbaar blijft.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio