Er zijn zeventig vrijwilligers actief in alle geledingen van het OCMW. "Jullie dragen er in belangrijke mate toe bij om letterlijk een hart en een ziel te geven aan wat wij doen " zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau (CD&V). "De aangename sfeer en het werken op mensenmaat, waarbij een grote aandacht gaat naar de begeleiding, zijn de sleutels tot dat succes. En een hoofdrol daarbij vervult coördinator Lena Moulart."

"Een andere succesfactor is het zuiver houden van het vrijwilligerswerk. De medewerkers krijgen geen geld. Waar het over gaat, is het helpen van anderen." Alle medewerkers worden in de Week van de Vrijwilliger gevierd. Na een verkenning van het stadscentrum, waarbij velen nog onbekende hoekjes ontdekten, werd een lunch genuttigd. In de namiddag volgde een bezoek aan het marktplein, om te eindigen met een versnapering, een drankje en een attentie in het Woonzorgcentrum De Populier.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio