Burgemeester De Padt stelt vragen bij resultaten Europees drugonderzoek

Burgemeester De Padt stelt vragen bij resultaten Europees drugonderzoek

Foto: if

Geraardsbergen - Uit een Europees onderzoek naar druggebruik moet blijken dat in Geraardsbergen na Antwerpen het grootste verbruik van speed werd geregistreerd in België. Burgemeester Guido De Padt (Open VLD) zegt dat hij de resultaten niet negeert maar hij meent dat het onderzoek op heel beperkte schaal is uitgevoerd en de cijfers onvolledig zijn. Julien Borremans van de Drugslijn Geraardsbergen roept op om toch maatregelen te nemen om het druggebruik in de stad terug te dringen.

Een Europese studie peilt regelmatig naar het druggebruik in een aantal steden. Daarbij worden stalen uit het rioolwater genomen waar dus ook urine in geloosd wordt van onder meer druggebruikers. Uit de staalnames kwam een verrassend resultaat uit de bus: Geraardsbergen heeft na Antwerpen het grootste verbruik van speed in België.

"Waar men het haalt dat Geraardsbergen na Antwerpen de grootste speedhoofdstad van het land  is, is mij niet duidelijk" zegt de burgemeester. "In die Europese studie werden 50 Europese steden met elkaar vergeleken waarvan 6 Belgische en dat zijn Brussel, Antwerpen, Koksijde, Oostende, Ninove en Geraardsbergen. België telt 589 steden en gemeenten. Er zijn dus 583 steden en gemeenten die niet bij het onderzoek betrokken waren en we weten dus niet hoe het daarmee gesteld is. Dit gegeven in de resultaten van de studie verzwijgen getuigt van misleiding."

"De meeste onderzoeksgegevens hebben betrekking op de periode van 2011 tot 2015. Voor 2016 en 2017 zijn er geen cijfers meer. Uit de staalnames zou moeten blijken dat er een stijging is van het gebruik van amfetamine, dat is speed, van 0,82 mg per 1.000 personen in 2013 naar 215,69 in 2014 en 214,29 in 2015.  Gelet op de gegevens van andere grafieken uit de studie waar onze stad beter scoort, wil ik een onderhoud met de Europese onderzoeksinstantie om duidelijkheid en duiding te krijgen" zegt De Padt.

"Maar we gaan de cijfers niet negeren en actie ondernemen. We weten overigens al een tijdje dat amfetamines meer en meer gebruikt worden ter compensatie van cocaïne en heroïne die duurder zijn." Volgens de burgemeester wordt de drugproblematiek in Geraardsbergen niet onder tafel geschoven.

"We pakken het probleem al ettelijke jaren aan via welzijnswerkers, de scholen en andere instellingen. Zo heeft De Kiem een antenne in Geraardsbergen die instaat voor ambulante ondersteuning van druggebruikers en hun omgeving. Dit gebeurt op psychosociaal, medisch, administratief en/of juridisch vlak. Er is ook nog PISAD en die spitst zich toe op drugpreventie én ambulante hulp aan jongeren, (jong)volwassenen en hun directe omgeving wanneer deze in aanraking komen met drugs."

"Het OCMW, onze politie die ook over een drugshond beschikt, en het CAW zorgen samen met onze stedelijke drugscoördinator en onze jeugdopbouwwerker voor ondersteunende omkadering, opvolging én acties. Middelenmisbruik is van alle tijden en plaatsen, wat niet wegneemt dat het een ziekte is die we zo goed en vlug  als mogelijk moeten uitroeien."

Julien Borremans van de Drugslijn Geraardsbergen, de vereniging die informeert en sensibiliseert, denkt er anders over. "Jarenlang werden de problemen in deze stad geminimaliseerd of onder de mat geveegd. Vorig jaar verkondigde De Padt  nog dat het aantal feiten van overlast door legaal en illegaal middelenmisbruik in het stadscentrum met meer dan de helft verminderd is. Maar dat blijkt toch niet echt te kloppen" meent Borremans.

"Geraardsbergen kampt met een uitgesproken drugproblematiek. De Drugslijn Geraardsbergen vraagt om onze hoofden uit het zand te trekken en een kordaat en krachtdadig drugsbeleid over Geraardsbergen uit te rollen. Het ontradings- en gedoogbeleid van de afgelopen jaren heeft heel wat schade aangericht" zegt Borremans.

"Drugslijn Geraardsbergen stelt een aantal kant-en-klare-acties voor waar de stad Geraardsbergen onmiddellijk mee van start kan gaan:

‘Step-by-Step’. Zowel de jongere als de ouders volgen het programma op school. Zo wordt de weerbaarheid van de jongere verhoogd, maar tevens wordt de band met de ouders versterkt. In samenwerking met de scholen kan de stad een programma uitwerken.
Een ‘Quality Nights’-charter aanbieden: een kwaliteitslabel voor veilig en drugsvrij uitgaan. De stad kan deze horecazaak aanbevelen door ze op zijn website te vermelden. De horecazaak kan dit kwaliteitslabel uithangen.
‘De onmiddellijke minnelijke schikking’ (OMS): Bij de OMS-procedure wordt het gebruik van drugs in de openbare ruimte bestraft met een financiële boete van €75 voor softdrugs en €150 voor harddrugs. De gebruiker kan kiezen: betalen of hulpverlening volgen."

"Het recht op leefloon van een persoon met een drugsverslaving moet afhankelijk worden gemaakt van de wil om in behandeling te gaan. Het OCMW heeft de plicht om deze mensen met alle middelen te integreren. Druggebruikers hebben het recht om geholpen te worden, maar ook de plicht om aan hun behandeling te werken" besluit Borremans

 

 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio