Middenveldorganisaties pleiten voor sterk sociaal beleid

Geraardsbergen - Enkele organisaties uit het Geraardsbergse middenveld hebben zich verenigd om de bevolking, en de meest kwetsbaren in het bijzonder, een duidelijke zeg te geven in dit sociaal beleid. Zij roepen de politieke partijen op om in te zetten op een sterk sociaal beleid.

Hart boven Hard Geraardsbergen, Huurwinkel Geraardsbergen, CAW Oost-Vlaanderen, Welzijnsschakel ’t Steksken, Uit De Marge Geraardsbergen, Giesbaergske Koleuren Gazette en Regionaal Welzijnsoverleg Arrondissement Aalst (RWO ARA) formuleren aanbevelingen voor het sociaal beleid en bezorgden deze aan alle lokale afdelingen van de politieke partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen.

"Er moeten meer middelen ingezet worden voor het sociaal beleid. De sociale noden in Geraardsbergen zijn groot, dat zien we elke dag. Het sociaal beleid moet een prioritair beleidsdomein zijn. De middelen voor het OCMW dienen versterkt te worden en ook in andere sociale projecten en samenwerkingsverbanden moet er meer geïnvesteerd worden."

"Heel wat mensen weten niet waar zij recht op hebben en waar ze terecht kunnen voor hulp. Informeer deze mensen actief. Help hen om deze rechten aan te vragen, zodat ze niet verdrinken in een papiermolen."

"Zorg op korte termijn voor meer kwaliteitsvolle huurwoningen. Huren wordt steeds duurder en mensen houden steeds minder over om van te leven na het betalen van de huur. Treed krachtdadig op tegen huurwoningen in slechte staat, waarin mensen in onveilige en ongezonde omstandigheden moeten leven."

"Mensen die een beroep dienen te doen op een leefloon, zijn mensen die nergens anders meer terecht kunnen.  Stigmatiseer ze dan ook niet, maar investeer in begeleiding op maat zodat ze hun levenssituatie kunnen verbeteren. Vrijwilligerswerk kan hier een waardevolle bijdrage aan leveren. Gemeenschapsdienst - waarvan het niet zeker is dat deze geheel vrijwillig verricht wordt, maar uit vrees zijn uitkering te verliezen - echter niet."

"Heel wat jongeren die op eigen benen willen of moeten staan, huren een kamer in een huis dat ze met anderen delen. Ook voor andere groepen alleenstaanden, al dan niet met kinderen, is het zelfstandig kopen of huren van een woning onbetaalbaar. Stimuleer samenwonen en laat alleenstaanden hun rechten als alleenstaanden behouden, ook als ze een woning delen."

"Mensen met structurele schulden kunnen een collectieve schuldenregeling aanvragen. Informeer hen over hun rechten en plichten en ondersteun hen om inzage en inspraak in hun financiële situatie te behouden. Investeer binnen het OCMW in een sterkere, sociale juridische bijstand waar iedereen terecht kan. Zodanig dat de sociale situatie van de persoon in rekenschap wordt gebracht. En dat men niet enkel een eerste advies krijgt, maar ook ondersteund wordt om dit praktisch uit te voeren."

"We vragen de politieke partijen om hun voorstellen voor het toekomstige sociaal beleid in Geraardsbergen en hun standpunt over deze thema’s aan ons over te maken. Na de zomer zullen we deze standpunten en plannen aan de inwoners van Geraardsbergen communiceren zodat zij geïnformeerd naar de stembus kunnen trekken."

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio