Politieraad uit de startblokken

Politieraad uit de startblokken

Foto: if

Geraardsbergen - De nieuwe politieraad van de politiezone Geraardsbergen/Lierde is geïnstalleerd. De raadsleden hebben de eed afgelegd en zullen 6 jaar het mandaat van politieraadslid uitoefenen en zo bijdragen aan de organisatie en beheer van de politiezone.

De politiezone Geraardsbergen/Lierde is een meergemeentenzone, daarom worden de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake beheer en organisatie van het politiekorps uitgeoefend door de politieraad.

Die bestaat uit 17 leden en is evenredig samengesteld uit leden van de gemeenteraden van Lierde en Geraardsbergen en dit op basis van bevolkingscijfers.  Burgemeester Guido De Padt van Geraardsbergen en Jurgen Soetens, burgemeester van Lierde, zijn van rechtswege lid van de politieraad. Zij worden niet meegerekend in het voornoemde aantal politieraadsleden.

Volgende personen werden verkozen als effectief lid of als opvolger van de politieraad (in alfabetische volgorde):

BRONSELAER Karla, COLMAN VILLAMAYOR Jimmy, COSYNS Pascal (Lierde), DAUW Godelieve, DE BACKER Manu, DE BORRE Jordy (Lierde), DE GEETER Bram, DE GELAS Lucretia (Lierde), DE GENT Hans, DE PREZ Stephan, FREDERIC Rudy, GALLE Freddy, ROGGEMAN Ilse, VAN DER MAELEN Emma, VAN DER MYNSBRUGGE Jef, VAN LANDUYT Rurik, VAN TRIMPONT Fernand.

Burgemeester De Padt is de voorzitter van het politiecollege. De politieraad vergadert minimum 4 keer per jaar, waarvan minstens 1 keer per semester. Ook de korpschef en de politiesecretaris wonen de vergadering bij.

De zittingen van de politieraad bestaan uit een openbare zitting en een eventuele geheime zitting. Het openbare gedeelte bevat alle algemene onderwerpen zoals aankopen en begroting. Agendapunten die over personen gaan en een rechtstreekse invloed hebben op hun privacy worden behandeld in de geheime zitting.

 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio