Groen: "Stad neemt asbestrisico niet ernstig"

Geraardsbergen - Patrick Franceus van Groen Geraardsbergen zegt dat de stad het asbestrisico voor de gebouwen die ze in beheer heeft niet ernstig genoeg neemt. Dat blijkt volgens Franceus uit de asbestinventarissen die hij inkeek en die volgens hem niet geactualiseerd zijn. En er is asbest aanwezig in heel wat stedelijke gebouwen en dat vormt volgens Franceus een risico voor de mensen die er werken en voor de burgers.

"Zo dateert de asbestinventaris van het oudste gedeelte van de serviceflats De Maretak van 28 mei 2008. In deze inventaris staat vermeld dat er onmiddellijke blootstelling te verwachten is in de stookruimte en verwijdering is noodzakelijk. Er is geen enkele aanwijzing dat men op deze aanbeveling is ingegaan" stelt Franceus vast.

"Voor een aantal asbestinventarissen kreeg ik geen volledige inzage. Toeval of niet, maar die onzichtbare pagina’s omvatten telkens de resultaten van de risico-analysemethode en de analyses van de staalnames. Ik kreeg evenmin inzage in de asbestinventaris van het dagverzorgingscentrum, het woonzorgcentrum Denderoord en de voormalige Heilig Hartkliniek waar verschillende stadsdiensten gehuisvest zijn."

Volgens Franceus ontbreekt er een beheersprogramma "dat bepaalt wat er met het asbesthoudend materiaal gaat gebeuren en hoe de blootstelling voor de werknemers en het publiek zo klein mogelijk zal blijven. Dit veronderstelt dan ook dat minstens één maal per jaar een visuele inspectie van de toestand van het asbesthoudend materiaal moet gebeuren."

"Indien het materiaal intact is of ingekapseld is dan volstaan algemene maatregelen. Indien blijkt dat het aanwezige asbest niet meer in goede staat verkeert dan moeten er bijzondere maatregelen getroffen worden. Afhankelijk van de situatie moet het asbesthoudend materiaal verwijderd, gefixeerd of ingekapseld worden."

"Van verschillende gebouwen of delen ervan ontbreekt de asbestinventaris. Dit is het geval voor de zolder van het politiegebouw, de schietstand, het dak van de Kriebel, de zolder van de strijkwinkel, het dak van het sportstadion, de zolder van de sporthal van Grimminge en Moerbeke, het dak van de buitenschoolse kinderopvang, de stookplaats van de oude muziekacademie in de Collegestraat."

"Op verschillende locaties is er asbest aangetroffen. Dit is het geval voor de serviceflats, het politiegebouw (dak en gevelbekleding), brandweer (dak van de garage oud gedeelte), De Kriebel (gevels), open zwembad (dak), strijkwinkel (dak), buitenschoolse kinderopvang (kolommen voor afdak), bibliotheek Moerbeke (gevelbekleding), gebouw aan het kerkhof (dak), voormalig restaurant De Lelie (binnentrap, dak, gevels, schoorsteenpijp) en de Kunstacademie (vloeren).

Franceus besluit: "de aangehaalde vaststellingen vragen een onmiddellijke aanpak. Niet alleen wordt er een loopje genomen met de geldende wetgeving, maar stelt men werknemers en publiek aan ernstige risico’s. Ik betreur dat mij geen volledige inzage in (een deel van) een aantal documenten werd gegeven. Dit versterkt enkel maar het wantrouwen."

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio