'Het mysterie van de Rechtvaardige Rechters'

Achtste afpersingsbrief Rechtvaardige Rechters op vrijdag 6 juli 1934

De Sint-Baafskathedraal waar het Lam Gods hangt. Foto: gs

Geraardsbergen - Vrijdag 6 juli 1934 kreeg de Gentse bisschop opnieuw een afpersingsbrief toegestuurd omtrent de roof van de 'Rechtvaardige Rechters', een paneel van het Gentse veelluik 'Lam Gods'. Anna Benoy analyseert dit schrijven, Ghislain Segers verzorgt het artwork.

brief 8

Afgestempeld donderdag 5 juli 1934 rond 20-21u te Brussel 1 en ontvangen op het bisdom op vrijdag 6 juli.

Beste briefschrijver,

Deze brief overtreft de vorige brieven in slordigheid. Ik vermoed dat u dit met opzet doet, alzo een zoveelste dwaalspoor creërend. U gebruikt nog steeds dezelfde schrijfstijl en stelt zorgvuldig uw zinnen op. Net als in uw vorige brieven schat u de lengte en de breedte van deze lange brief goed in. Gezien de kantlijn nog steeds hetzelfde ingesteld staat, lopen de lijnen niet te ver uit.

In de 11de lijn overtypt u de woorden “elles seront conn” met de letter “m”, brengt de nuance “si les affaires se gâtent” aan en vervolgt met “elles seront connues…”.

Op de 46 ste lijn typt u eerst “sort comme une assurance” en overtypt dit met “fortement conditionnée”. Daaronder op de volgende lijn herhaalt u “sort comme une assurance” en aan het einde van deze lijn vult u “fortement conditionnée” aan.
Het woordje “qu’ ” toegevoegd in zwarte inkt verraadt een bijzonder mooi handschrift.

Onderaan de tekst houdt u er geen rekening mee dat het blad niet meer door de onderste rollen tegen de cilinder wordt gedrukt. Het was niet slim om op dat ogenblik het blad nog te willen manoeuvreren. U hebt dan ook niet kunnen uitvoeren wat u oorspronkelijk van plan was.
Er zat niets anders op dan verder typen.

Voor deze brief gebruikt u dun doorslagpapier, ook pelure genoemd.

De onderhandelingen zitten muurvast. Om tot een oplossing te komen bent u bereid om een voorwaarde aan te passen en het bisdom in het bezit te stellen van de “J.I.” na ontvangst van de som van 500.000 Frs. Dit bedrag moet - zonder verdere uitleg - “gestort” worden. Hiervoor zult u de tussenpersoon die uw commissie afhaalde terug inschakelen. Dus uzelf. Plan B werkt perfect.

Een blijk van vertrouwen. Het bisdom mag een jaar later het saldo ten bedrage van 400.000 Frs. “storten”, in zoverre dat de “J.I.” hen in perfecte staat bereikt en dit aan de persoon die zij u te zijner tijd zullen aanduiden.

U heeft de S.J. volledig - zoals hij was - terug bezorgd, voornamelijk om het vertrouwen niet te schenden, om de authenticiteit te bewijzen en om aan te tonen dat u ook in het bezit bent van de J.I.
Het in goede staat terug geven geeft hen de zekerheid dat u de J.I. ook met zorgvuldigheid en respect behandelt en het eveneens ongeschonden terug zal geven.
U wast uw handen in onschuld, de eer voor het beschadigen en vernietigen laat u over aan zij die weigeren te betalen.
 

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio