Ontwerpers willen aandacht geven aan waterbeheersing, architectuur, veiligheid en mobiliteit

Nieuw ontwerp voor wijk Wareslage kan buurtcomité niet bekoren

Peter Vanden Bussche van West Grond Invest geeft uitleg over het project Wareslage. Foto: jvdv

Waasmunster - Tussen de Stationsstraat, de Wareslagestraat en Durmedal plannen de private ontwikkelaars Bosko Projecten en West-Grond Invest samen met de Hamse sociale huisvestingsmaatschappij De Zonnige Woonst en intercommunale Interwaas een gemengde verkaveling voor een 200-tal woningen.

"Bij de eerste informatievergadering konden de omwonenden aan de verschillende themastands hun bezorgdheden en vragen formuleren", stelt projectbegeleider Carl Lambrecht van LC Consult. "We hebben in de bijgestuurde plannen rekening gehouden met de vele positieve feedback. Door de buurt te betrekken willen we een breed draagvlak creëren om te komen tot een kwaliteitsvolle en duurzame woonomgeving." Tijdens een tweede infomarkt hadden de projectontwikkelaars heel wat argumenten klaar om de buurtbewoners te overtuigen dat de grootschalige verkaveling in een gebied van ruim negen hectare wel degelijk onderbouwd is. "Zowel voor de vele jonge mensen die op zoek zijn naar een betaalbare woongelegenheid in de eigen gemeente, inwoners die hun ouder huis willen ruilen voor een eigentijdse woning, maar vooral ook voor de buurtbewoners. Door middel van een grondig waterbeheerplan met overstorten kunnen we de wateroverlast in de buurt aan banden leggen."

“Niet akkoord”

Het recent opgerichte buurtcomité 'Wareslage moet natuur blijven' is niet overtuigd door de argumenten van de projectontwikkelaars om in hun achtertuin een grote verkaveling te realiseren. "Met een tweede infoavond proberen de initiatiefnemers ons te charmeren, maar we blijven gekant tegen de ontwikkeling van dit woonuitbreidingsgebied", stelt woordvoerder Matthias Seghers van het buurtcomité. "De verantwoordelijkheid ligt in het kamp van het gemeentebestuur om deze plannen voor een overbodige verkaveling niet te laten doorgaan." Andere buurtbewoners verwoorden hun particuliere bezorgdheden. "We hebben nu een mooi uitzicht op een groen gebied. Dat willen we graag zo houden."

Geen derde ontsluiting

De investeerders en projectontwikkelaars zijn ervan overtuigd dat ze met de realisatie van de nieuwe verkaveling ook een bijdrage leveren voor een betere mobiliteit en een leefbare woonomgeving. "In de nieuwe verkaveling zullen we voor de fietsers een parallelle verbinding maken naar het centrum. Voor het tekort aan parkeerplaatsen in de Stationsstraat bieden we een alternatief door achter de woningen zonder garage een ontsluiting aan te leggen. We zullen ook de bestaande voetweg opwaarderen. Op het vlak van architectuur willen we erover waken dat dit geen 'Vlaamse kermisverkaveling' wordt. Dankzij de participatie van de sociale huisvestingsmaatschappij en de innovatieve plannen van Interwaas zullen we tot een mooie mix van kwalitatieve woongelegenheden komen. Op vraag van vele bewoners in de Wareslagestraat schrappen we de derde ontsluiting. We voorzien voldoende onderhoudsvriendelijke groenzones, fietsbergingen en parkeerhavens met laadpalen." Peter Vanden Bussche van West-Grond Invest beklemtoont dat het niet de bedoeling is om zoveel mogelijk woningen te bouwen op een kleine oppervlakte. "Iedereen heeft er alle baat bij om in het woonuitbreidingsgebied Wareslage een mooi project te realiseren in een win-winsituatie."

 

 

 

 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio