Gemeente vindt compromis met Vlaamse Waterweg voor renovatie Potpolder IV

Meer verbindingen in en rond overstromingsgebied Hof Ten Rijen

Meer verbindingen in en rond overstromingsgebied Hof Ten Rijen

Foto: repro jvdv

Waasmunster - Het schepencollege heeft een overeenkomst met de Vlaamse Waterweg (VWW) om de toegankelijkheid van het overstromingsgebied Potpolder IV Hof Ten Rijen maximaal te garanderen na de renovatiewerken in het kader van het Sigmaplan.

“Bezwaren die werden ingediend tijdens het openbaar onderzoek naar de renovatie van Potpolder IV hebben het college van Burgemeester en Schepenen in het najaar van 2018 ertoe aangezet om een onafhankelijk expert aan te stellen om de noodzakelijkheid van de werken te onderzoeken”, licht schepen van Openbare Werken Jurgen Bauwens (CD&V) toe. “Prof. dr. ir. Patrick Willems van de KU Leuven, een autoriteit op het vakgebied van waterbeheer, concludeerde in zijn uiteenzetting dat het behouden van Potpolder IV een evidentie is en dat het omgekeerde expliciet zou ingaan tegen alle basisprincipes van het Sigmaplan met alle gevolgen van dien.  Bovendien heeft het college van Burgemeester en Schepenen vorige week via een parlementaire vraag aan de bevoegde minister Weyts uitdrukkelijk vernomen dat de geplande renovatiewerken in de omgeving van het bestaande overstromingsgebied Potpolder IV zeker zullen doorgaan. De minister voegde er aan toe dat er een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend voor de renovatie van Potpolder IV te Waasmunster. Van zodra de omgevingsvergunning is verleend, maakt de minister zich sterk dat de werken onverwijld van start zullen gaan.

Karrenspoor op verharde dijken

Deze overwegingen hebben het college van Burgemeester en Schepenen ertoe aangezet om opnieuw in overleg te gaan met De Vlaamse Waterweg nv met als doel een maximale toegankelijkheid van het Sigmagebied te garanderen. “In een overeenkomst tussen de gemeente Waasmunster en De Vlaamse Waterweg garandeert de VWW een karrespoor te voorzien op de verharde dijken van Potpolder IV en het Groot Broek. Tevens zullen de bressen die ontstaan in Potpolder I en de polder van Waasmunster overbrugd worden, zodanig dat het huidig tracé tussen N446 en de spoorwegdijk in Sombeke gegarandeerd wordt. De VWW zal mee instaan om de ‘missing link’ tussen Sint-Anna en de Durmebrug te ontwikkelen. Tevens is er een ernstig engagement van De Vlaamse Waterweg nv om te onderzoeken of de verdwenen spoorwegbrug tussen Sombeke en Hamme terug in ere kan hersteld worden.

Fietstunnel onder Durmebrug

De Vlaamse Waterweg engageert zich ook om binnen het project waarvoor Agentschap voor Wegen en Verkeer de omgevingsvergunningen aanvraagt, een fietserstunnel te voorzien onder de nieuwe Durmebrug  die de Durmedijk aan de westkant en Durmedijk aan de oostkant van de N446 met elkaar verbindt. “Door gebruik te maken van deze tunnel, dienen de zachte weggebruikers de N446 niet langer over te steken. Tenslotte engageert De Vlaamse Waterweg zich om geen rechtshandelingen te stellen die in het binnengebied van Potpolder IV, binnen de contouren van de nieuwe ringdijk, de huidige exploitatievormen van land- en tuinbouw kunnen belemmeren, uiteraard onder voorbehoud van de functie van het gebied als overstromingsgebied. Deze compenserende maatregelen die verkregen werden van De Vlaamse Waterweg en het duidelijk advies van prof. Willems doen ons als college van Burgemeester en Schepenen besluiten om de noodzakelijke renovatie van Potpolder IV ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad”, besluit schepen Bauwens.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio