Project ‘De Groote Oorlog’ in Blankenberge

Blankenberge - Naar aanleiding van 100 jaar WO I heeft het stadsbestuur van Blankenberge in 2010 de werkgroep "De Groote Oorlog" opgericht om een aantal activiteiten uit te werken rond deze bijzondere herdenkingsverjaardag. De werkgroep “De Groote Oorlog” wordt geleid door cultuurschepen Philip Konings en stadsarchivaris Pieter Deschoolmeester. Het project "De Groote Oorlog" bevat naast een publicatie en een tentoonstelling verspreid over verschillende stadsgebouwen ook een beborde WO I-wandeling en –fietstocht die de verschillende tentoonstellingslocaties met elkaar verbindt.

Philip Konings, schepen voor cultuur en erfgoed: “Voor de WO I-wandeling en -fietstocht, die begroot wordt op € 21.500, dienden we afgelopen zomer bij de Provincie West-Vlaanderen een subsidieaanvraag in voor Investeringsprojecten 100 jaar Groote Oorlog in West-Vlaanderen. Recentelijk kregen we het positieve nieuws dat onze subsidieaanvraag is goedgekeurd. De Provincie West-Vlaanderen heeft toegezegd om het maximale subsidiebedrag van 20 % van de begrote kosten te subsidiëren. Dit komt neer op € 4.302,50. Ook voor de publicatie zijn we van plan om een subsidieaanvraag in te dienen bij de Provinciale Overheid. Voor het totale project “De Groote Oorlog” hebben we in 2014 een budget vrijgemaakt van € 42.000. “

Pieter Deschoolmeester, stadsarchivaris: “De WO I-wandeling concentreert zich op de binnenstad en volgt in grote lijnen het volgende parcours: Kerkstraattrap, Zeedijk, haven, markt, Sint-Antoniuskerk, Casinoplein, Pier en Kerkstraattrap.
De WO I-fietsroute loopt langs de stadsrand en de Uitkerkse Polders en heeft als start- of eindpunt de Vuurkruisenstraat en het De Langheplein. Tussen het start- en eindpunt maakt deze een halve lus via onder andere de Jean Jaureslaan, Lissewegestraat, Sint-Jobskapel, Blankenbergse Dijk, Sint-Amanduskerk, de stedelijke begraafplaats en het Frontkwartier. Bij het uitstippelen van deze routes zorgden we ervoor dat de deelnemers van de fietsroute vlot kunnen aansluiten op de wandelroute en visa versa. Het wandeltraject is ongeveer 5 km en de fietsroute een kleine 15 km. Langs beide parcours zullen infokolommen én infopanelen opgesteld staan die het verhaal van de bezetting van Blankenberge en Uitkerke vertellen vanuit een zowel lokaal als breder perspectief. Voor beide trajecten voorzien we een plooifolder met foto’s en duiding in de drie landstalen en in het Engels.

De plechtige inhuldiging van de WO I-wandeling en –fietsroute is voorzien eind juni 2014 en valt samen met de opening van de WO I-tentoonstelling. De publicatie “Blankenberge en Uitkerke bezet. 1914-1918” verschijnt in oktober 2014.”

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio