Akkoord tussen politie en intercommunale over inbreuken op containerpark

Overijse - De politiezone Druivenstreek en de intercommunale Interrand hebben een akkoord afgesloten dat van toepassing is wanneer gebruikers van het containerpark zich niet houden aan het uitbatingsreglement. Het akkoord geeft de parkwachter de mogelijkheid om bij overtredingen een verslag voor de politie op te stellen dat kan leiden tot een administratieve sanctie (GAS-pv) van maximum 250 euro. Deze sanctie sluit niet uit dat de Intercommunale Interrand de overtreder ook kan verbieden nog langer gebruik te maken van de containerparken.
Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio