Werken nieuw busstation kunnen in najaar starten

Het was één van de doelstellingen van de huidige coalitie: zowel burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) als eerste schepen Martin Acke (N-VA) willen een vernieuwd busstation realiseren. Na heel wat lobbywerk, dat begin dit jaar in een stroomversnelling raakte, is er zowel van De Lijn als van de gemeente budget voorzien. “Als alles meezit kunnen we in het najaar 2017 starten’, klinkt het in koor.

De werken bevatten niet alleen een nieuw busstation met tien perrons, ook de wegeninfrastructuur in de buurt wordt aangepast. “Er komen zo weinig mogelijk conflictzones tussen auto’s en bussen”, maakt schepen van verkeer Martin Acke zich sterk.

De totale investering van de vernieuwing bedraagt anderhalf miljoen euro. De Lijn neemt daarvoor 768.000 euro voor zijn rekening. Dank zij het gelobby van burgemeester Bruggeman, begin dit jaar bij gouverneur Briers op een burgemeestersoverleg, en van eerste schepen Acke bij bevoegd minister Weyts (een partijgenoot van Acke, nvdr) is dit alles op korte tijd vrij vlug geëvolueerd.

Voor de gemeente komt de kost op 683.000 euro voor de heraanleg van een gedeelte van de Westkade met vrijliggend fietspad, de aansluiting op het busstation, de heraanleg van de parking rondom het busstation, de aanleg van een groen lint, de aansluiting op de Oostkade en de schuine verbindingsweg ter hoogte van café Napoleon en een deel van de infratructuur. “Gelukkig zijn de rioleringen nog in goede staat zodat deze niet moeten vernieuwd worden”, zegt schepen van openbare werken Linda Vereecke (N-VA).

Eénrichtingsverkeer rond busstation tegenwijzersin

In het gemeentelijk budget, na de budgetonderhandelingen van begin 2017, is echter maar 445.000 euro ingeschreven, “daarom dat de derde fase, omvattende het groen lint, de aanpassing van de Ootkade en een nieuwe fietsenstalling, nu niet gerealiseerd worden”, zegt Vereecke, “alle werken zullen wel rekening houden met deze latere eventuele uitbreiding die het volgend bestuur kan realiseren”.

Er zal een nieuwe vrij ingrijpende verkeersregeling worden ingevoerd. “Rondom het nieuw busstation zal éénrichtingsverkeer gelden, tegenwijzersin rond het station”, zegt Acke, “door de scheiding van de verkeersstromen vermindert het mogelijke conflictsituaties tussen de autobussen en het autoverkeer; de verhoogde bufferingscapaciteit zal de toestand bij openstaande brug veel verbeteren”, aldus nog de schepen van verkeer.

Tachtig werkende dagen

Concreet komt het erop neer dat het verkeer vanaf het kruispunt Kanaalstraat/Westkade (aan Q8) richting sporthal zal kunnen rijden en rond. Het verkeer vanaf de Oostkade dat naar Gent moet zal via de schuine baan aan café Napoleon richting Q8 moeten rijden om alzo links af te slaan. De bussen krijgen een aparte vertrekstrook aan het busstation en zullen links houden op de R4 op hun nu al voorziene vak. Er zal wel een conflictsituatie ontstaan bij vertrekkende bussen zoals de sneldienst richting Gent, die rijdt via de Kennedylaan, deze zal vertrekken aan het busstation en aan Q8 rechts af moeten slaan, de auto’s die richting Gent moeten zullen gekruisd worden. Verkeer dat vanaf het busstation de R4 richting Gent zal moeten

Als alles meezit duurt de renovatie tachtig werkende dagen en starten de werken na de zomervakantie.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio