Jongeren ervaren te grote prestatiedruk

Kortrijk - Deze morgen voeren de jongeren van de christelijke Arbeidersjongeren (KAJ) uit Vlaanderen actie in centrum Kortrijk. Ze wijzen op de prestatiedruk bij jongeren.

Verantwoordelijke Ruben Neyrynck: "We voeren actie binnen het jaarthema ‘waardig leven’. Het eerste thema handelt over de prestatiedruk die jongeren ondervinden van de ouders. Het tweede thema handelt over het privacybeleid in ons virtuele leven. We willen die thema’s bekend maken bij het grote publiek. Dit doen we door het aanspreken van mensen en door de aandacht te trekken van omstaanders. De thema’s die we behandelen zijn tot stand gekomen via jongeren die we recent hebben aangesproken in Kortrijk. Het doel van de actie is enerzijds dat de jongeren minder druk opgezadeld krijgen en jongeren en ouders gelukkiger worden. Keuzevrijheid en betere communicatie tussen kind en ouders zijn hierbij een belangrijke factor. Anderzijds willen we een beter privacybeleid om de mensen te beschermen tegen het misbruik van data maar ook om de online anonimiteit te bewaren op sociale media." De actie vond plaats langsheen het traject van het station tot het winkelcomplex K in Kortrijk.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio