Agenda van de gemeenteraad

Agenda van de gemeenteraad

De gemeenteraad gaat voor het eerst door in 'tKlooster Foto: RR

Zelzate - Op de vooravond van 1 mei wordt de maandelijkse gemeenteraad samengeroepen. Enkele weken terug ontstond er heisa nadat burgemeester Frank Bruggeman deze wou verplaatsen maar op een njet stuitte van voorzitter Acke. "We vroegen dit ook in vorige raden maar toen werd het door de burgemeester zelf afgewimpeld", klonk het toen bij de oppositie.

De gemeenteraad vangt, zoals steeds, aan met het halfuurtje van de burger. Nadien krijgt de raad, het hoogste orgaan in de gemeentepolitiek, volgende agenda af te werken:

 • Goedkeuren van de notulen van de raad van 22 maart.
 • Huldiging Geert De Maet als Laureaat van de Arbeid.
 • Aanstelling en beëdiging Ann Van Hecke al gemeenteraadslid. Zij volgt Jan Persoon op die verhuisde vanuit Zelzate.
 • Vervanging Jan Persoon in verschillende organen.
 • Goedkeuren akte voor het afstaan van grond en plantrecht.
 • Goedkeuren akte voor kosteloze afstand plantrecht van twee percelen.
 • Goedkeuren van de dagorde voor de statutaire algemene vergadering van IDM, de huisvuilcommunale.
 • Goedkeuren van de dagorde en vaststellen van het mandaat voor de jaarvergadering van Veneco, een intergemeentelijk samenwerkingsverband van 25 gemeenten rond Gent.
 • Goedkeuren van de dagorde en aanstellen van een vertegenwoordiger voor de buitengewone vergadering en de algemene vergadering van de Inter Gemeentelijke Samenwerking Westlede.
 • Tariefaanpassing voor 58,48 euro per dag in het kader van de IT-samenwerkingsovereenkomst.
 • Toetreden tot het raamcontract met ITI, dat vestigingen heeft in Dendermonde en Gentbrugge, in het kader van aankoop van ICT materiaal en multimedia.
 • Vaststellen van het nieuw meerjarenplan en het nieuw budget 2018 naar aanleiding van de schorsing van het vorige door de gouverneur op 5 maart 2018.
 • Aanpassen van de parkeerregeling aan de elektrische laadpaal op het Pierets-De Colvenaerplein.
 • De N-VA fractie doet een oproep aan alle politieke partijen om het gebruik van verkiezingsborden, naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen, maximaal te beperken.

In de geheime zitting, die direct aansluit bij de openbare, komen twee punten aan bod:

 • Wijziging van de Adviesraad Economie.
 • Vervangen van de algemeen directeur, aanstellen van een waarnemend directeur.

Voor het eerst zal de raad doorgaan in DeKapel in 'tKlooster in de Kerkstraat, de start is voorzien om 19 uur.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio