Laatste gemeenteraad van het voorjaar

Laatste gemeenteraad van het voorjaar

Foto: Het Nieuwsblad

Zelzate - Vanavond gaat de maandelijkse gemeenteraad door. Na het gehakketak van de laatste dagen gaat deze door in de bovenzaal van het gemeentehuis. Hieronder vind je de agenda:
 • Goedkeuring van de notulen van de raad van 28 mei.
 • Bespreking van de gewone algemene vergadering, de buitengewone algemene vergadering en de ‘Dag van de Completion’ bij het Havenbedrijf Gent.
 • Aanduiden volmachthouder voor de eerste bijzondere algemene vergadering van Zefier cvba, een holding waarin milieuvriendelijke energieprojecten van de Vlaamse financieringsverenigingen Figga, Finea, Fingem, Finilek en Finiwo in zijn ondergebracht.
 • Aanduiden van een afgevaardigde voor de Gemeentelijke Holding in Vereffening.
 • Goedkeuren van een gebruiksovereenkomst met de Broeder Van Liefde voor een terrein ten behoeve van het project Zelzate-Zuid met een oppervlakte van 71.100 m², en met een vergoeding van 7.110€ per jaar.
 • Goedkeuren van lokaal toewijzingsreglement voor 65-plussers.
 • Verlengen samenwerkingsovereenkomst met GIS Oost-Vlaanderen voor een overeenkomst van 27 (in plaats van negen) kalenderdagen voor GIS-coördinator en 27 dagen GIS-operator.
 • Goedkeuren jaarrekening 2017.
 • Kennisnamen budgetwijziging voor de kerkfabrieken Sint-Laurentius en Sint-Antonius.
 • Goedkeuren van de budgetten voor dezelfde kerkfabrieken voor 2019.
 • Goedkeuren van het pedagogisch project en het nieuwe logo voor de gemeenteschool De Krekel.
 • Plaatsbepaling voor de komende gemeenteraden. Uitklaren van de discussie waar de komende gemeenteraden moeten doorgaan: ofwel in 'tKlooster ofwel in de bovenzaal van het gemeentehuis.
 • Oppositiepartijen PVDA en SP.A vragen maatregelen bij het verdwijnen van het laatste bankautomaat op Zelzate-West.
 • De SP.A-fractie vraagt om een kindergemeenteraad op te richten.
 • De PVDA-fractie wil een motie indienen voor het behoud van de wijk Klein-Rusland.
 • De PVDA-fractie vraagt een discussie omtrent het doorgaand vrachtverkeer in het centrum.
 • Drie gemeenteraadsleden, Freddy De Vilder – Patricia De Meyer – Johan De Jonghe, willen dat de algemeen directeur de niet-Belgische burgers informeert omtrent de mogelijkheden om deel te nemen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen.
 • De PVDA-fractie vraagt een motie over te maken aan de federale regering zodat vanuit die regering een sterk signaal kan worden gegeven aan de Verenigde Staten omtrent de grensproblematiek bij hun grens met Mexico.

In de geheime zitting wordt, op vraag van de PVDA-fractie, een brief van Securex besproken betreffende “kennisgave indiening verzoek tot formele psychosociale interventie met hoofdzakelijk collectief karakter”.

De raad gaat dus door in de bovenzaal van het gemeentehuis en vangt om 19 uur aan met het halfuurtje van de burger.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio