Maar dan moet je je wel inschrijven

Burgers van vreemde origine kunnen meestemmen

Burgers van vreemde origine kunnen meestemmen

Foto: verkiezingen

Zelzate - Aan de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober kunnen ook Europese en niet-Europese burgers van vreemde origine deelnemen. Er zijn wel een aantal voorwaarden, wij sommen ze voor u op.

Binnen precies tachtig dagen worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. In Zelzate kiest men voor 23 vertegenwoordigers voor de gemeenteraad. Inwoners van Europese en niet-Europese landen, die van vreemde origine zijn, kunnen deelnemen mits ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Voor beide doelgroepen zijn er verschillende voorwaarden. Zo dienen de Europese burgers van vreemde origine onderdaan te zijn van één van de 27 andere lidstaten van de Europese Unie. Tevens moeten ze op 14 oktober de leeftijd van 18 jaar bereikt te hebben, moeten ze op 1 augustus 2018 zijn ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente, moeten ze op de verkiezingsdag genieten van de burgerlijke en politieke rechten en moeten ze ten laatste op 31 juli de aanvraag in te dienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst. Als niet-Europese burger van vreemde origine moet je bovendien vijf jaar onafgebroken in België verblijven. 

Van zodra je op de kiezerslijst voorkomt heb je ook een aantal plichten waaronder de stemplicht. Als je bij de verkiezingen zonder geldige redenen afwezig blijft kan je gestraft worden zoals voorzien is in de Belgische kieswetgeving.

Wens je het recht om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op te nemen, dan dien je ten laatste volgende week dinsdag een aanvraag in te dienen bij het gemeentebestuur, dienst bevolking/vreemdelingen. Je krijgt na je aanvraag een ontvangstbewijs en de beslissing van het college van burgemeester en schepen wordt je per post bezorgd. 

Meer informatie vind je op:

  • www.elections.fgov.be
  • www.vlaanderenkiest.be
  • www.ikstemook.be
Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio