Zelzaatse werkloosheid op peil van 2012

Zelzaatse werkloosheid op peil van 2012

Op de grafiek van VDAB is de daling van het laatste jaar duidelijk te zien. Foto: https://arvastat.vdab.be

Zelzate - De werkloosheid in Zelzate is gedurende de afgelopen legislatuur nagenoeg hetzelfde gebleven. Nochtans was er in de eerste vijf jaar een stijging met tien procent maar dit werd het laatste jaar teniet gedaan.

Eind augustus 2018 waren er precies 491 niet-werkende werkzoekenden en dit zijn er precies vier meer dan zes jaar terug. De afgelopen jaren steeg dit aantal tot 540 in augustus 2017.

Volgens de cijfers die de VDAB elke maand vrijgeeft bleken er in Zelzate 261 mannelijke en 230 vrouwelijke niet-werkende werkzoekenden te zijn eind vorige maand. Dit is een mannelijke stijging met 13,5% op zes jaar en een vrouwelijk daling met 10,5% voor dezelfde periode. Het laatste jaar daalde dit aantal met respectievelijk 2,6% en 15,4%.

Wat de leeftijd betreft daalde het aantal werklozen onder de 25 jaar het laatste jaar met 14,8%, het aantal 55+ werklozen steeg met 5,3%. Op zes jaar tijd daalde het aantal jongere werklozen met 10,9%, het aantal 55-plussers steeg met maar liefst 90,4%. Bij de autochtonen was er een daling op zes jaar met 8,9%, het aantal allochtone werklozen steeg met 68,9%, op één jaar tijd was er bij de autochtonen een daling met 12,2%, bij de allochtonen was er een stijging op één jaar met 5,1%.

Wat het studieniveau betreft was er bij de laaggeschoolden een daling op één jaar met 7,4%, bij de midden- en hooggeschoolden was er een respectievelijke daling van 13,1% en 5,2%. Op zes jaar tijd steeg het aantal hooggeschoolde werklozen met 14,6%, het aantal laag- en middengeschoolde werklozen daalde op zes jaar met respectievelijk 0,4% en 1,2%.

Globaal bekeken volgt Zelzate daarmee het Oost-Vlaamse en het Vlaamse voorbeeld. Op één jaar tijd daalde deze met 9,4% en 9%, op zes jaar tijd is dit een daling met 4,9% en 7,6%. Nochtans was er ook hier een tussentijdse stijging tot 2017 met 5% en 1,6%, in Zelzate bedroeg die stijging 10,9%.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio