Schepen stelt ongeruste bewoners industriezone Heule gerust

Kortrijk - Heulenaars zijn ongerust in verband met de eventuele verkoop van Essers Logistics Company. Onterecht, zegt schepen Bert Herrewyn(SP.A).

De firma verkrijgt een nieuwe omgevingsvergunning aan dezelfde condities als voorheen, niks meer. Deze vergunning is enkel van toepassing voor verdere exploitatie in de bestaande toestand. Schepen Bert Herrewyn(SP.A): "Alle meervragen zoals uitbreiding in functie voor het verkopen werden geweigerd. De mobiliteit werd ook bekeken. Op dit ogenblik zit men aan het maximum met 38 transporten per dag. Er komt geen relevante uitbreiding van transport. Essers Logistics Company dient erop toe te zien dat zwaar verkeer omwille van eigen bedrijfsactiviteiten vermeden wordt in de omliggende straten. De Wittestraat en Groenestraat ondervinden al genoeg hinder van deze firma. De firma Essers dient de vrachtwagenchauffeurs te informeren welke weg ze moeten nemen. Er is een verbod voor transportverkeer boven de 5 ton."
Er is voor het ogenblik nog geen sprake van verkoop. Herrewyn: "Het kan evengoed een andere eigenaar en bestemming krijgen dan Volys Star, waarvan momenteel sprake. Er komt sowieso geen slachterij op de locatie. Indien Volys Star zich hier komt vestigen dan is het enkel voor het versnijden van gevogelte. Alles wordt geslacht in hun huidige vestiging te Lendelede.
Indien Volys Star of wie dan ook zich daar wil vestigen, dan wordt dit een gans nieuw dossier los van alle vergunningen die Essers verkreeg. Een nieuwe firma is een nieuw dossier. We geven nu geen blanco cheque voor toekomstige bedrijven op die site.
Ik hoop hiermee ook dat de verhalen over geurhinder, mobiliteitsoverlast en slachterij in de Wittestraat en omgeving van de baan zijn."

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio