Neen, er zijn nog altijd geen voorakkoorden, dus u bent belangrijk!

Kortrijk - Iedere politieke partij die in Kortrijk opkomt denkt vooruit te gaan of minstens te stagneren en/of … de burgemeester te kunnen leveren. Het worden dus spannende verkiezingen morgen zondag in de stad der Gulden Sporen.

Het worden spannende verkiezingen in Kortrijk want bij een rondvraag bij de meeste politieke partijen wordt gedacht aan een stagnatie of een vooruitgang. Zo wil N-VA van zeven naar tien zetels en wil Groen naar vier of een verdubbeling. Ook Vlaams Belang gaat fors vooruit, denken ze daar. Iemand zal dus ergens zetels moeten afsnoepen.

Je job behouden of verliezen. Het is voor wie honderd procent leeft van zijn uitvoerend mandaat een cruciaal gegeven, voor anderen heel wat minder. Voor sommige mandatarissen staat er dus wat op het spel.

Zo heb je bij SP.A volledige duidelijkheid over 100 procent engagement voor Kortrijk. Als ze daar niet meer aan zet zijn, verliezen de huidige schepenen hun job. Philippe De Coene weet al van vroeger wat dat betekent.

In mindere mate is dat het geval voor Open VLD/Team Burgemeester en N-VA. Alleen Wout Maddens kijkt dan aan tegen het ijle.

Van Quickenborne neemt geen ministerpost gedurende zes jaar als hij burgemeester wordt maar hij tekent ook geen decumul. Hij zegt voldoende tijd te kunnen uittrekken voor zijn ambt in Kortrijk en een belangrijke poot te hebben in Brussel als het op dossier naar Kortrijk halen komt. Het hoeft een coalitie niet in de weg te staan.

Bij N-VA kunnen ze eventueel terugvallen op vroegere jobs. Axel Ronse zal moeten kiezen als hij geen burgemeester wordt, maar daar gaat hij niet vanuit.

CD&V4.0 liet iedereen een verklaring van decumul tekenen. Maar dat betekent dat sommigen zwaar inzetten. Roel Deseyn laat niet in zijn kaarten kijken en vindt het een geen discussie. Hij zal het probleem oplossen als het zich voordoet, lees kiezen. Ook Jean de Bethune zal dus zijn eventuele zitje in de provincie moeten opgeven als hij schepen of burgemeester – ook die kans bestaat nog - kan worden. Hij amuseert zich naar eigen zeggen in de provincie, dus dat wordt moeilijk. De Clerck duwt maar houdt het daar wellicht bij. Proximus weet je wel. Goed om weten dus allemaal.

Het burgemeesterschap dan. Iedere partij wil wel de burgemeester leveren en zoals de zaken er nu voorstaan wordt geen rekening meer gehouden met de grootste die aan zet is. Met andere woorden, als Wouter Vermeersch van Vlaams Belang zou gevraagd worden mee te besturen, kan hij het burgemeesterschap opeisen. Of dat lukt is een andere vraag maar in theorie kan het.

Kopvrouw van CD&V 4.0 is Hannelore Vanhoenacker maar ze is naar eigen zeggen lijsttrekker met 40 andere ‘medelijsttrekkers’. Een sluwe nuance of een daad van zusterlijkheid. Ze kreeg het leiderschap alvast niet op een dienblaadje. Eerst waren er drie kopstukken met Roel Deseyn en Christine Depuydt. De koerswijziging wekt nog altijd wrevel op. Depuydt plooide zich naar de partij maar was toch vroeger schepen.  .

De kandidaten die op een lijst staan zijn veertiger. Zo heeft Team Burgemeester exact de gemiddelde leeftijd van de Kortrijkzaan, dat is 42 jaar. N-VA haalt nipt de vijftig niet. SP.A is met 37 jaar een partij die jongeren kansen geeft. TB heeft ook het meest nieuwe kandidaten met 31 op 41. Bij CD&V zijn er dat 20 bijvoorbeeld. 

Op onze vraag hoe de armoede te bestrijden in de stad namen alle partijen opvallend veel ruimte, hoewel hun antwoorden kort moesten zijn. Het is duidelijk dat iedereen armoede ziet als een aandachtspunt. CD&V 4.0 is niet opgezet met het restaurant VORK, dat wisten we al maar de andere oppositiepartijen zoals Groen geven het een kans. Daar komt trouwens een eerste wijkcentrum voor doktersconsultatie, als het van SP.A afhangt. Dat is de voorbije legislatuur niet gelukt omdat de medische wereld erover huiverde.

Team Burgemeester gelooft sterk in de brugfiguren in het onderwijs die jonge kinderen en hun ouders uit de armoede halen. SP.A doet dat ook. De komende zes jaar willen beide partijen de dienstverlening voor mensen in armoede sterk vereenvoudigen door alle diensten te concentreren in de vernieuwde loketten van het stadhuis, met respect voor de privacy van mensen. Nu moet men voor een sociale woning hier zijn, voor leefloon daar, voor activering ergens anders en voor een adreswijziging in het stadhuis. Dat is veel te complex.  CD&V 4.0 wil dat, werkend vanuit de buurt. Eigenlijk bestaat er in  Kortrijk al een instrument met sienonline.be. Maar het zit nog in een proeffase, is amper bekend maar een goed instrument..

Nog iets dat velen niet kennen is de invoering van het Kortrijks Menswaardig Inkomen(KMI) wat een verhoging betekent van het leefloon (enkel drie steden doen dat in Vlaanderen).

SP.A voerde trouwens heel wat maatregelen uit die in de aanbevelingen staan voor toekomstig lokaal beleid vanwege armoedexperten, waaronder prof. Wim Van Lancker.

Een eerste PS daarbij: van de 76 mensen die elk jaar worden opgeleid in VORK, zijn de eerste nu in de horecawereld actief. Intussen werden in VORK al meer dan 2.500 maaltijden opgediend voor kwetsbare mensen.

Een tweede PS daarbij: op de diverse lijsten staan ook mensen die weten wat armoede betekent. Bij Team Burgemeester is er het verhaal van Cindy Frey, bij CD&V4.0  is er Carine Vanhoucke, bij SP.A Machteld Cambier. Ze heeft  armoede gekend en werd van daaruit actief in Akzie en de Wijsneuzen. Schreef ook mee aan het huidige armoedebeleidsplan van Kortrijk Ook Groen weet hier wel van wanten. .

Er zijn geen voorakkoorden

Geen enkele partij zegt een voorakkoord te hebben, wel dat iedereen met iedereen praat. De kiezer beslist. U doet dat zondag in het stemhokje, in Kortrijk digitaal.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio