Agenda van de gemeenteraad

Agenda van de gemeenteraad

Foto: Het Nieuwsblad

Zelzate - Vanavond gaat de tiende gemeenteraad van 2018 door. Voorzitter Martin Acke (N-VA) staat daarbij, samen met de andere raadsleden, voor volgende agenda:
 • Goedkeuren van de notulen van de raad van 24 september.
 • Kennisname van een budgetwijziging 2018 van de kerkfabriek Sint-Laurentius en kennisname van het budget voor 2019.
 • Goedkeuren van de wijziging van toelage aan de brandweerzone Centrum.
 • Goedkeuren van de exploitatie- en investeringsdotatie voor het dienstjaar 2019 voor de brandweerzone Centrum.
 • Goedkeuren van een samenwerkingsovereenkomst ten waarde van ruim twintigduizend euro per jaar om het inschakelen van een ICT-consulent voor 54 dagen.
 • Goedkeuren van een gunning voor het aanschaffen van 25 nieuwe personal computers.
 • Goedkeuren van een gunning tot het plaatsen van een nieuw inbraaksysteem in de gemeenteschool De Krekel.
 • Goedkeuren agenda en aanduiden van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering Intergemeentelijke Samenwerking Westlede, voor de buitengewone algemene vergadering van IVEG, een intercommunale gefuseerd tot Infrax en voor de bijzondere algemene vergadering van de Intercommunale Durme-Moervaart.
 • Goedkeuren van de omgevingsvergunning voor het nieuw te bouwen busstation.
 • Benoemen van een straat aan de Karnemelkpolder tot Triphonstraat.

De PVDA-fractie diende twee extra agendapunten in:

 • Vragen met betrekking tot het lek bij Rain Carbon op 8 oktober jl.
 • Erge lawaaihinder in de Grijphoek door de slechte staat van het R4-wegdek.

In de gesloten zitting wordt een intergemeentelijke vaststeller aangaande GAS-reglementering aangesteld.

De gemeenteraad start om 19 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis, uiteraard voorafgegaan door het ‘halfuurtje van de burger'.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio