Op drie jaar ruim tien procent minder werklozen in Zelzate

Zelzaatse werkloosheid ruim 6% gedaald

Zelzaatse werkloosheid ruim 6% gedaald

Een grafiek met de evolutie van het aantal werkloze mannen en vrouwen gedurende de laatste vijf jaar. Foto: https://arvastat.vdab.be/

Zelzate - Met uitzondering van de groep 55-plussers is de werkloosheid de afgelopen maand op alle fronten gedaald. Bij de -25-jarigen is dit zelfs met ruim dertig procent.

De cijfers van november tonen dat 224 mannen en 205 vrouwen in Zelzate op zoek zijn naar werk, het zijn zogenaamde niet-werkende werkzoekenden. Respectievelijk is dit een daling met ruim acht en net geen zes procent. Bij diegene die één tot twee jaar werkloos zijn is er een daling op één maand met ruim tien procent, bij de hoger opgeleiden is er een daling met bijna twintig procent. Bij de 55-plussers is er een stijging met 1,15% (88 personen). In Oost-Vlaanderen is er een daling op één maand met 3,33%, in Vlaanderen met 2,95%.

Op drie jaar tijd is er een daling met ruim tien procent. In de groep die minder dan één jaar werkloos is blijkt er een daling van ruim 25% te zijn, bij de langere werklozen is er een lichte stijging met net geen drie procent. Ook bij de midden geschoolden is er een daling van bijna 25%, het aantal werkzoekende 55-plussers daalde met ruim vijf procent. In Oost-Vlaanderen is er op drie jaar een daling met bijna twintig procent, in gans Vlaanderen daalde het aantal werkzoekenden met bijna achttien procent.

Op zes jaar daalde de werkloosheid met bijna zeven procent. Toch steeg het aantal langdurige werklozen op die periode met ruim 65%, het aantal allochtone werkzoekenden steeg met ruim vijftig procent, het aantal hooggeschoolden met bijna veertien procent en het aantal 55-plussers met bijna 55%. Het aantal korte werklozen daalde met ruim 35%, en het aantal 25 tot 54-jarigen met ruim vijftien procent. In Oost-Vlaanderen daalde de werkloosheid tussen november 2012 en november 2018 met 8,05%, in Vlaanderen met 10,02%.

De werkloosheidscijfers komen van Arvastat, een toepassing van de Vlaamse Dienst voor Arbeids Bemiddeling waarbij statistieken en cijfers over werkloosheid en vacatures kan bekomen worden

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio